Zorgcollege stagefonds

Wat is het Stagefonds?


Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) voert de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II, ofwel het Stagefonds uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het Stagefonds is een subsidieregeling gericht op het bevorderen van het stageaanbod en het verbeteren van de stagebegeleiding in de zorgsector. Zorginstellingen (leerbedrijven) krijgen via het Stagefonds een financiële bijdrage voor het begeleiden van studenten van mbo-, hbo- en particuliere onderwijsinstellingen die een stage lopen bij de betreffende zorginstelling.

Gedurende het schooljaar inventariseert SBB via de scholen waar – bij welke zorginstellingen – hun studenten stage lopen.

Opmerkingen in analyse voor dossierkwalificaties en cross-overkwalificaties aangepast

Twee kwalificatiedossiers en twee cross-overkwalificaties zijn opgenomen in de subsidieregeling. De SBB heeft met het Ministerie van VWS afspraken gemaakt over de verwerking van deze crebo’s. Voor deze crebo’s is bij de opmerkingen in de verwerking in sommige gevallen te zien ‘Stage voldoet niet aan de aanvullende voorwaarden.’  Dit betekent dat de stage niet aan onderstaande aanvullende voorwaarden voldoet om meegenomen te worden in de verwerking voor de subsidieregeling.

De aanvullende voorwaarden zijn als volgt voor de vier crebo’s:

  • Dossier Entree (23110): stage wordt alleen meegenomen als leerbedrijf erkend is voor Assistent Dienstverlening en Zorg (25251) en/of een hogere andere Stagefonds-kwalificatie
  • Dossier Dienstverlening (23189): stage wordt alleen meegenomen als leerbedrijf óók erkend is voor Helpende Zorg en Welzijn (25498 of 92640)
  • Cross-Over Servicemedewerker (26007): stage wordt alleen meegenomen als leerbedrijf is erkend voor een andere stagefonds-kwalificatie niveau 2 of hoger
  • Cross-Over Zorgtechnicus (26002): stage wordt alleen meegenomen als leerbedrijf is erkend voor een andere stagefonds-kwalificatie van hetzelfde niveau (4)

Meer informatie

Meer informatie over het Stagefonds zorg is te vinden op de website van SBB (klik hier).

Daarom Zorgcollege

Adviesgesprek

Twijfel je of werken in de zorg de zorg bij jou past? Neem contact op met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.