Onderwijsmanager

Wij zijn

Zorgcollege, Opleidingsinstituut voor verkorte mbo opleidingen en bijscholingen voor de Zorgsector niveau 2, 3 en 4. Volwassenenonderwijs, bbl-opleidingen en wettelijk erkend, met locaties in .

Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen en Rotterdam.

De kandidaat
Hoofdtaak is op een coachende en inspirerende wijze het leiding geven aan de afdeling Onderwijs, waardoor de teamleden zich op onderwijskundig vlak verder kunnen ontwikkelen naar meer zelfsturing. Dit alles gebeurt met aandacht voor de medewerkers en de studenten, met al hun verschillen en kwaliteiten.

Verantwoordelijkheden en taakgebieden
Organisatie van het onderwijs

Stroomlijnen van de processen binnen het onderwijs

 • vertalen van beleidsuitgangspunten van Zorgcollege en de landelijke en regionale ontwikkelingen naar uitvoeringsplannen waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling binnen het onderwijsteam beschreven staat;
 • zorgdragen voor de totstandkoming van werkplannen, curricula, leermethoden en materialen passend bij de ontwikkelingen in het onderwijs;
 • vertalen van de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting en samenstelling van het onderwijsteam;
 • bewaken en bevorderen van de identiteit/cultuur van Zorgcollege;
 • fungeren als aanspreekpunt ten aanzien van leerbedrijven in de beroepspraktijk ten behoeve van onderwijsprogramma’s en stagebegeleiding;
 • toetsen van beleidsvoornemens op hun consequenties voor de werkprocessen van de toegewezen opleidingen. 

Managementteam
Het bieden van dagelijkse leiding en ondersteuning aan het team Onderwijs (docenten en bpv-begeleiders)

 • zorgdragen voor de totale personeelszorg (waaronder functionerings- en beoordelingsgesprekken, re-integratiegesprekken), het personeelsbeheer en de werving en selectie;
 • coachen van de medewerkers bij hun professionele ontwikkeling;
 • bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de werkzaamheden van het onderwijsteam;
 • toewerken naar een oplossingsgericht en zelfstandig team;
 • bewaken van besluitvormingsprocessen die op het onderwijsteam betrekking hebben of hier gevolgen voor heeft;
 • zorgen voor optimale afstemming en samenwerking met de directie.

Organisatie en beleidsuitvoering
In afstemming met de directie vormgeven aan beleidsuitvoering

 • vertalen van strategische beleidsuitgangspunten of majeure ontwikkelingen naar een innovatief meerjaren onderwijsbeleid/onderwijsprogrammering;
 • volgen van de arbeidsmarktontwikkelingen, zowel landelijk als in de regio en deze in het (onderwijs)beleid van de toegewezen opleidingen vertalen;
 • leiding en richting geven als projectleider aan multidisciplinaire en innovatieve beleidsmatige projecten voor de toegewezen opleidingen;
 • vertalen van (meer)jarenplannen en -begroting naar implementatieplannen en richtlijnen en procedures voor de toegewezen opleidingen.

Profiel
Je hebt ervaring in leidinggeven in onderwijs en je omarmt de ontwikkelingen binnen het mbo-onderwijs en de koers van Zorgcollege. Je hebt grote affiniteit met de zorg en met de volwassen studenten-doelgroep.

Je hebt een Master Onderwijsmanagement gevolgd of een vergelijkbare opleiding. Je hebt ervaring met het aansturen van teams en wilt graag impact maken binnen een compacte organisatie waar kwaliteit van het onderwijs, eigenaarschap en innovatie hoog in het vaandel staan. Je beschikt over een verbindende, stevige persoonlijkheid en bent in staat om in een complexe omgeving te functioneren.

Competenties

 • Leiderschap: je onderschrijft de visie van Zorgcollege en weet de ambitie van de organisatie te vertalen naar concrete en haalbare plannen. Je bent je bewust van je voorbeeldrol, spreekt mensen aan op gemaakte afspraken. Je geeft constructieve feedback en staat open voor hetzelfde. Je bent extern en intern een zichtbare en gedreven leider van het team. Je bent transparant, integer en betrouwbaar en ‘je doet wat je zegt en zegt wat je doet’.
 • Onderwijskundig leiderschap: je enthousiasme voor de onderwijskoers van Zorgcollege werkt aanstekelijk. Je bent nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen die relevant zijn voor de studenten van nu en de toekomst. Je zet in op innovatie en gepersonaliseerd leren in relatie tot maatschappelijke en lokale ontwikkelingen.
 • Communicatieve vaardigheden: je bent helder en duidelijk in mondelinge en schriftelijke communicatie. Naar buiten toe ben je zichtbaar, naar binnen toe kun je goed schakelen tussen zichtbaarheid (ook letterlijk bedoeld als aanwezigheid) en luisteren. In lastige situaties weet je te relativeren en last but not least: je neemt een gezonde dosis humor mee.
 • Resultaatgerichtheid: in een periode waarin vele processen tegelijkertijd in gang zijn gezet en veel vergen van alle betrokkenen zorg je voor realiseerbare doelstellingen. Je zorgt dat plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Je houdt overzicht, bewaakt samenhang en voortgang en grijpt in wanneer de doelstellingen in gevaar komen.

Wat bieden wij?
Bij Zorgcollege vinden we dat iedereen een leven lang moet kunnen leren, dit geldt ook voor onze medewerkers. Daarnaast hebben medewerkers en managers veel vrijheid in het bedenken en uitwerken van nieuwe initiatieven, waardoor je echt het verschil kunt maken.

Salarisindicatie: schaal 12/schaal 13 mbo, afhankelijk van opleiding en ervaring.

Aantal uren: 32 – 40 uur per week

Werkzaamheden worden met name verricht vanuit de hoofdlocatie van Zorgcollege in Capelle aan den IJssel (regio Rotterdam)

Reageren op deze vacature kan via: bestuur@zorgcollege.nl

T.a.v. Adri Westmaas en Patrick Cillessen