Voor werkgevers

Specialistisch zorgopleider
De maatschappij verandert snel. Zorgvragen worden steeds specialistischer en complexer. De opleidingen en trainingen van Zorgcollege zijn hierop aangepast. Daarbij stellen wij het zorgambacht centraal: de ontwikkeling van medewerker tot professional die werkt vanuit de meest actuele zorgvraag. Zorgcollege is opgericht door professionals uit de zorgpraktijk, De onderwijspartner van vele organisaties en instellingen in Nederland.

Maatwerk mbo-opleidingen en -bijscholingen
Zorgcollege kent een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. Uw individuele medewerkers kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan de opleidingen en trainingen met open inschrijving. Voor meer omvangrijke groepen medewerkers stelt Zorgcollege opleidingen en trainingen opmaat samen.

Zorgcollege heeft een rijke historie in het organiseren van (in-company) maatwerk opleidingen en trainingen voor organisaties. Het opleidingsaanbod wordt daarbij volledig toegespitst en ingericht op uw vraag en behoefte. Voor de ene organisatie is dat een collectieve niveauverhoging (mbo 2,3,4) van medewerkers. Andere organisaties hebben de wens tot meer zelfstandigheid en specialisme van medewerkers of actualisatie van kennis en vaardigheden. Ongeacht het voor uw organisatie geldende motief trainen wij altijd op verwerven praktische vaardigheden om zelfverzekerd en adequate zorg te kunnen bieden. Zorg die aansluit bij de eisen van deze tijd.

Zorgcollege – De specialist in verkorte maatwerkopleidingen
Zorgcollege specialiseert zich in verkorte maatwerkopleidingen. Door een selectieve intakeprocedure, kleine groepen en een kernachtig onderwijsprogramma kunnen we een gecomprimeerd programma aanbieden dat effectief opleidt. Praktisch vaardigheidsonderwijs wordt gecombineerd met moderne themalessen.

Mbo opleidingen en trainingen met open inschrijving
Zorgcollege is een wettelijk erkende mbo-onderwijsinstelling met een Crebo-registratie van DUO. Ons aanbod voor uw individuele medewerker bestaat uit de volgende verkorte mbo-opleidingen:

  • Helpende Zorg en Welzijn | niveau 2 | 6 maanden
  • Verzorgende IG | niveau 3 | 14 maanden
  • Begeleider Gehandicaptenzorg | niveau 3 | 14 maanden
  • mbo-Verpleegkundige | niveau 4 | 18 maanden
  • Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg | niveau 4 | 18 maanden
  • Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg – doorstroom | niveau 4 | 12 maanden

Tijdens de opleiding volgt uw medewerker gemiddeld twee dagen per week beroepspraktijkvorming op de werkvloer. Voor niveau 4 opleiding volgt uw medewerker gemiddeld drie dagen per week beroepspraktijkvorming op de werkvloer. Eén dag per week volgen uw medewerkers onderwijs bij Zorgcollege of in-company op uw locatie. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt uw medewerker het wettelijk erkende mbo-diploma. De erkenning van uw investering en die van uw medewerker.

Voor specialistische cursussen en voorbehouden handelingen voor uw medewerkers verwijzen wij u graag naar ons aanbod op deze website: https://zorgcollege.nl/bijscholingen/.

Subsidiemogelijkheden
Subsidieregeling praktijkleren biedt subsidiemogelijkheden tot € 2.700,- per jaar per student. Bedrijven, erkende leerbedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan studenten kunnen subsidie aanvragen.

Het leerbedrijf kan in aanmerking komen voor subsidie voor het deel van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar. Ook als een student stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie.

Een voorwaarde voor subsidie is dat de student de begeleide onderwijsuren en uren beroepspraktijkvorming heeft genoten. Deze uren vloeien voort uit het onderwijsprogramma van de crebo beroepsopleiding. Dat programma is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling, waarbij het bedrijf er mede zorg voor dient te dragen dat het onderwijsprogramma uitgevoerd kan worden zoals gepland.

Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Meer informatie over aanvragen vindt u op www.rvo.nl.

Stagefonds Zorg (norm 32-urig dienstverband)
Het Stagefonds van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) maakt het mogelijk dat zorginstellingen die een stageplaats bieden aan studenten van bepaalde zorgopleidingen, (achteraf) een bijdrage kunnen krijgen voor de kosten van die stagebegeleiding.

Voor vergoeding uit het Stagefonds komen in aanmerking instellingen die zorg leveren en stages realiseren voor leerlingen die een verpleegkundige, verzorgende of sociaalagogische opleiding volgen, of een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent.

Meer informatie is te vinden op www.stagefondszorg.nl.

Meer informatie
Heeft u behoefte om uw specifieke situatie of vraag te bespreken? Neemt u dan contact op met Cornelie Tijsseling. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 085-0161038 of per email info@zorgcollege.nl.

Zorgcollege: Voorsprong door ambacht