BHV Kinderopvang

Deze complete  BHV cursus Kinderopvang is door verschillende artsen met werkervaring op de Spoedeisende hulp, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Prinses Maxima Centrum samengesteld.

In specifieke EHBO cursus voor kinderopvang leert u hoe u moet handelen in geval van een medische noodsituatie, een (ernstig) ziek kind te herkennen en wat u moet doen als een kind (of volwassene) mogelijk in acuut levensgevaar is.

Deze BHV cursus kinderopvang is gericht om werknemers in de Kinderopvang, onderwijs of de BSO te trainen om de gezondheid en veiligheid van kinderen én collega’s of andere aanwezigen tijdens een noodsituatie te waarborgen. U werkt tenslotte te midden van zowel kinderen als volwassenen. U leert te handelen in acute situaties aan de hand van scenario’s die daadwerkelijk gebaseerd zijn op de praktijk, zoals de kinderopvang. Door docenten met praktijkervaring.

Na succesvol doorlopen van deze training BHV kinderopvang ontvangt u het wettelijk erkende Oranje Kruis Certificaat (2 jaar geldig) voor EHBO bij baby’s en kinderen.

Door een analyse van ongelukken binnen organisaties in Nederland is deze training ontwikkeld. Daarbij staat centraal: wat is daadwerkelijk nuttig om aan een BHV’er te leren? Immers, het blussen van een brand is in een productie-omgeving relevant, maar in veel moderne bedrijven of praktijken zijn er door veranderende werkomgevingen ook andere gevaren ontstaan.

Wat bijvoorbeeld van toegevoegde waarde is, is het herkennen van een (bijna) burn-out bij een collega. Wij bieden dan tijdens een EHBO cursus voor kinderopvang ook tips over hoe met zo’n collega om te gaan. Kortom, deze cursus richt zich met name op de veel voorkomende (levensbedreigende) medische aandoeningen en een effectieve ontruiming mocht dat nodig zijn.

De onderwerpen zijn gekozen op basis van hoe vaak ernstige aandoeningen voorkomen én of iemand zonder medische vooropleiding toch het verschil kan maken. De cursus is to-the-point, wordt in een prettig tempo gegeven en is leuk om te volgen.
Wij richten ons met name op: hoe herken ik het en wat moet ik doen? Doordat alle docenten artsen zijn kunnen zij u de relevantie van het handelen goed uitleggen. Wat u niet leert tijdens deze cursus is pleisters plakken, blaren doorprikken of een mitella aanleggen.

Training

De EHBO cursus voor kinderopvang is geschikt voor iedereen die zowel met kinderen als met volwassenen werkt. Pedagogisch medewerkers, leerkrachten op school, sportverenigingen, etc. We gaan bijvoorbeeld ook in op een ontruiming waar niet-zelfredzame personen bij betrokken zijn. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een babygroep op het kinderdagverblijf.

Kosten

De training wordt op locatie verzorgd en voor deze training kan een offerte aangevraagd worden.

Onderwerpen

 • Beroerte (herseninfarct, TIA, hersenbloeding)
 • Epilepsie
 • Stabiele zijligging
 • Nek-en wervelletsel
 • Val van hoogte en bewusteloosheid
 • Bewusteloosheid met dreigende verstikking
 • Verstikking
 • Verdrinking
 • Ernstige bloeding
 • Brandwonden
 • Reanimatie bij volwassene, baby en kind
 • Omgang met AED
 • Een kind met (hoge) koorts en koortsstuipen
 • Acute benauwdheid
 • Ernstige allergische reacties
 • Vergiftiging
 • Bluspoging beginnende brand
 • Ontruiming met niet-zelfredzame personen

Aanmelden

Zorgcollege werkt voor deze training samen met Schok & Pomp. Inschrijven kan via onderstaande aanmeldknop