Subsidieregeling Praktijkleren 2019 verlengd

Bron: OAZ Subsidieadvies

De subsidieregeling Praktijkleren wordt in 2019 verlengd, maar er wordt flink bezuinigd. De regeling wordt op twee manieren aangepast: Er zal een bezuiniging van circa 19,5 miljoen euro worden doorgevoerd en het maximale normbedrag gaat van € 2.700,- naar € 2.500,-. Een bijzondere keuze gezien de roep van beroepsonderwijs en bedrijfsleven om juist niet te korten. Zal opleiden blijven lonen in 2019 en verder?

Net voor de zomer vertelde de minister aan de Tweede Kamer: “Ik kies ervoor om de subsidieregeling praktijkleren voort te zetten in 2019. Gezien de nog lopende besluitvorming over de begroting 2019, waarover u al eerder bent geïnformeerd in de Voorjaarsnota, zal ik op Prinsjesdag de Kamer informeren over de wijze waarop ik exact invulling aan dit voornemen wil geven.”

“Ik kies ervoor om de subsidieregeling praktijkleren voort te zetten in 2019”

Toen op 29 augustus 2018 daarnaast vijf miljoen euro extra werd toegevoegd aan het MBO budget voor jaar 2018, leek het er even op dat de minister gehoor zou geven aan de roep van het bedrijfsleven juist meer te investeren in de regeling Praktijkleren. De reden van deze vijf miljoen euro: “Uit de jaarlijkse raming van leerlingen- en studentenaantallen (Referentieraming) 2018 blijkt dat het aantal BBL-studenten (inclusief groen onderwijs) in de jaren 2018 t/m 2020 verder doorstijgt t.o.v. de oude referentieraming. Vanaf 2021 daalt het aantal BBL-studenten weer. Op grond hiervan wordt voorzien dat het aantal BBL-aanvragen voor de subsidieregeling Praktijkleren in 2018 zal stijgen.

Om die reden is voor de subsidieregeling Praktijkleren uit latere jaren €5 miljoen naar 2018 geschoven. Dit bedrag wordt met de nieuwe wijzigingsregeling volledig aan het subsidieplafond van het MBO toegevoegd.

Vanwege de toenemende studentenaantallen is er voor 2019 een flink ramingstekort in de begroting. Dat tekort wordt nu dus gerepareerd met deze bezuiniging. De minister is echter nog niet verder teruggekomen op de evaluatie van de regeling Praktijkleren en op het onderzoek van de CPB en ECBO. In het voorjaar van 2019 zal de minister meer vertellen over haar plannen met de subsidieregeling Praktijkleren. OAZ subsidieadvies zal in ieder geval continu met u mee blijven denken hoe de uitgaven van opleiden zo goed mogelijk gedekt te blijven.