Zorgcollege stagefonds

Wat is het Stagefonds? Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) voert de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II, ofwel het Stagefonds uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Stagefonds is een subsidieregeling gericht op het bevorderen van het stageaanbod en het verbeteren van de stagebegeleiding in de zorgsector. Zorginstellingen (leerbedrijven) krijgen via […]

Subsidie praktijkleren

Summer School Zorgcollege

Subsidieregeling Praktijkleren De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De subsidieregeling richt zich vooral op: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan […]

Zomercursussen

Summer School Zorgcollege

Je vervelen tijdens de zomervakantie? Dat hoeft niet! Ook gedurende de zomermaanden kun je bij Zorgcollege doorgaan met het verder ontwikkelen van jouw kennis en kunde als zorgprofessional. Voordeel Summer School Het voordeel van deze zomercursus is dat jij binnen 2,5 week al je Helpende 2+ certificaat op zak hebt! Normaal doe je daar 5 […]

Regels rondom voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen bevoegde zorgverleners mogen uitvoeren. Niet alle risicovolle handelingen zijn voorbehouden. Welke risicovolle handelingen voorbehouden zijn, staat in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Hier staat ook wie ze zelfstandig of in opdracht mag uitvoeren. Verschil risicovolle handelingen en voorbehouden handelingen Risicovolle handelingen […]

Voorbehouden handelingen

Een deel van onze bijscholingen vallen onder zogenoemde voorbehouden handelingen. Voorbehouden handelingen zijn verpleegtechnische handelingen die alleen bevoegde zorgverleners mogen uitvoeren. Een aantal voorbehouden handelingen zijn tevens risicovol. Welke risicovolle handelingen voorbehouden zijn, staat in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Lees hier meer informatie over het verschil tussen risicovolle handelingen […]

Welke voorbehouden handelingen mag een zorgverlener uitvoeren?

Er zijn 14 categorieën voorbehouden handelingen en 5 verschillende beroepsgroepen die verschillende van deze handelingen zelfstandig mogen uitvoeren. Dat zijn artsen, tandartsen, verloskundigen, physician assistants en verpleegkundig specialisten. Overzicht voorbehouden handelingen en beroepsgroepen Hieronder vindt u een overzicht van alle voorbehouden handelingen en welke beroepsgroep deze uit mag voeren. De beroepsgroepen mogen niet binnen elke […]