STAP-budget

STAP staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarkt Positie’. Met deze subsidie wil de overheid scholing toegankelijker maken en iedereen de kans geven om zichzelf te ontwikkelen en aantrekkelijk te blijven voor de arbeidsmarkt. Het kabinet stelt jaarlijks 200 miljoen beschikbaar, waarmee naar schatting ruim 200.000 mensen (een deel van) hun opleiding kunnen betalen. De meeste opleidingskosten vallen onder deze regeling.

Het budget van het kabinet wordt elk jaar verdeeld over 6 aanvraagtermijnen. Omdat het hier om een subsidieregeling gaat, hoef je het ontvangen bedrag niet terug te betalen. Zelfs voorschieten van de kosten van een opleiding is niet nodig. Op die manier hoopt het kabinet dat meer mensen de financiële mogelijkheid hebben om zelf een opleiding te volgen.

Ontvang tot € 1.000,- subsidie per jaar

Wil je een opleiding of training volgen om jezelf verder te ontwikkelen en je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten? Met de subsidieregeling STAP-budget kun je vanaf 1 maart 2022 maximaal € 1.000,- per jaar ontvangen voor het volgen van een opleiding of training.

Welke voorwaarden zijn er voor het STAP-budget

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je aan diverse criteria voldoen:

  • Je opleiding of training start binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn.
  • Je hebt dit jaar nog niet eerder het STAP-budget toegekend gekregen.
  • Je bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk.
  • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.

Hoe werkt het inschrijfproces?

Het STAP-budget wordt uitgevoerd door UWV. Zodra de aanvraagtermijn start, kun je je via het UWV inschrijven. Is het budget op, dan is aanvragen niet meer mogelijk en moet je je bij de volgende aanvraagtermijn opnieuw inschrijven. Nadat het STAP-budget is toegekend, ontvangt Zorgcollege het bedrag en wordt dit in mindering gebracht op de opleidingskosten.