Leven Lang Ontwikkelen

Zorgcollege neemt actief deel aan de kerngroep Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

De kerngroep is onderdeel van het kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen. Het Kennispunt is er voor alle bekostigde en onbekostigde mbo-scholen, voor onderwijs gericht op LLO voor werkenden en werkzoekenden.

Vanuit partnership werken wij samen met diverse bekostigde mbo instellingen en Zorgorganisaties voor het ontwikkelen van flexibele onderwijsprogramma’s voor werkenden en werkzoekenden. Zorgcollege gaat Zorgprofessionals radicaal anders gaan opleiden en werven. Denk hierbij aan:

  • Vanuit diploma denken naar competentie denken
  • Competenties stapelen
  • Focus op Talent, Ambitie en Vaardigheden
  • Functie differentiatie
  • Opleiden deels aan het bed
  • Flexibel onderwijs
  • Trots en Werkplezier
  • Nieuwe doelgroepen benaderen
Onze visie op LLO
De leervraag van een volwassene, de werkervaring in combinatie met werk en thuis vraagt om een passend aanbod van scholing. Elke vraag is anders. Dit vraagt een andere wijze van scholing. Niet alleen in inhoud, maar ook in de wijze waarop het wordt aangeboden. Een flexibel aanbod van scholing, zowel in inhoud als in de vorm, moet hier een antwoord op geven.

 

Flexibilisering van het aanbod speelt in de driehoek individu- regionale arbeidsmarkt- opleider. Het vraagt van opleider maatwerk door in te spelen op de vraag van de volwassenen (het individu) als ook op dat van de regionale arbeidsmarkt.

 

Met het vooroplopen van radicaal anders opleiden wil Zorgcollege structureel bijdragen aan een oplossing voor de personeelstekorten in de zorg.

Meer weten over hoe wij kunnen samenwerken? Neem dan contact op met Patrick Cillessen, directeur Zorgcollege, via p.cillessen@zorgcollege.nl