Herziening kwalificatiestructuur mbo

Wat is een kwalificatiedossier?
Het behalen van een diploma is aan strenge regels gebonden. De (beroeps)eisen waaraan jij als student moet voldoen om een diploma te behalen, staan beschreven in een kwalificatiedossier. In dit ‘dossier’ staat beschreven wat je moet kunnen en kennen om – bijvoorbeeld – een diploma mbo-Verpleegkundige te behalen. Het maakt niet uit waar je je opleiding volgt, zolang de opleidingsinstelling maar een diploma-erkenning heeft. Zoals Zorgcollege.

Nieuw kwalificatiedossier
De maatschappij verandert. Werkgevers stellen andere eisen aan hun werknemers. Dit vraagt om een nieuwe kijk op wat jij als student straks moet kunnen en kennen. Kortom, een herziening van de kwalificatiestructuur. Als jouw opleiding start na 1 augustus 2016 dan heb je te maken met deze nieuwe kwalificatiestructuur.

Wat is er veranderd in onze opleiding na 1 augustus 2016?
De opbouw van de opleiding wordt aangepast. De opleiding bestaat dan uit een breed basisdeel. Daar bovenop komt een profieldeel en keuzedelen waarin je kiest voor specialisatie. Het basisdeel vormt, zoals het woord al zegt, de basis. Door te kiezen voor een profiel en keuzedelen, kun je je specialiseren in je vak.

Basisdeel
Het basisdeel (ongeveer 50% van de studielast) bestaat uit twee onderdelen: het generieke en het beroepspecifieke onderdeel. In het generieke onderdeel staan de eisen voor taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. De overheid stelt deze eisen vast. Ze zijn voor alle mbo-studenten gelijk. Het beroepspecifieke onderdeel bevat de kerntaken en werkprocessen die hetzelfde zijn voor alle beroepen die in het kwalificatiedossier zijn opgenomen.

Profieldeel
Naast de gemeenschappelijke elementen uit het basisdeel zijn er ook verschillen tussen de beroepen (kwalificaties) in het dossier. Die specifieke kenmerken van de kwalificaties zijn beschreven in het profieldeel (ongeveer 35% van de studielast). Het profiel bestaat uit kerntaken en werkprocessen beschreven in het kwalificatiedossier.

Keuzedeel
Het keuzedeel is een verrijking die bovenop de kwalificatie komt. Keuzedelen (ongeveer 15% van de studielast) bieden als het ware een ‘plus’ voor de student. Je versterkt als student je positie als je op zoek gaat naar een baan. Zorgcollege biedt per niveau keuzedelen aan. De keuzedelen kunnen wisselen en aangepast worden.

Lees meer over kwalificatiedossiers en keuzedelen op www.s-bb.nl. Meer informatie over de nieuwe kwalificatiestructuur vind je op www.herzieningmbo.nl.

Je kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.