mbo-Verpleegkundige

De opleiding mbo-Verpleegkundige (voorheen mbo-V) is een verkorte mbo niveau 4 opleiding voor volwassenen. De opleiding volg je in de zorgpraktijk (BBL). Daarnaast ga je één dag per week naar school. Met ervaring in de zorg en een relevante vooropleiding ontvang je vrijstellingen, waardoor je bij Zorgcollege versneld de opleiding in 18 maanden kunt afronden.

Inschrijven

Het beroep mbo-Verpleegkundige niveau 4
Als mbo-Verpleegkundige ondersteun je zorgvragers op verschillende manieren. Naast persoonlijke verzorging voer je verpleegtechnische handelingen uit en begeleid je een zorgvrager bij lichamelijke, psychosociale en/of maatschappelijke vraagstukken. Je stimuleert een zorgvrager om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn. Je geeft voorlichting en instructies. Als verpleegkundige niveau 4 werk je veelal zelfstandig. Dit geldt in het bijzonder in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen- en Thuiszorg (VVT). Je stemt de zorg af met collega’s uit andere disciplines, zoals helpenden, verzorgenden, artsen en andere medische en sociale zorgverleners.

Als mbo-Verpleegkundige word je opgeleid om in alle branches van de verpleging en verzorging te werken: ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. Als verpleegkundige lever je in teamverband vraaggerichte intramurale en/of ambulante en/of semimurale zorg. De werkplek is wisselend en kan ook internationaal zijn. Op de werkplek kunnen zowel zorgvragers als hun zorgbehoeften snel veranderen. De doelgroep waaraan je zorg verleent, is zeer divers. De doelgroep bestaat onder andere uit: oudere zorgvragers met beperkte zelfzorg, waaronder psychogeriatrische en somatische zorgvragers; chronisch zieken; revaliderende zorgvragers; zorgvragers met een handicap; klinische zorgvragers; zorgvragers met psychiatrische ziektes en/of stoornissen; barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen; kinderen en jeugdigen met potentiële of feitelijke gezondheids- of bestaansdreiging.

De beroepskracht mbo-Verpleegkundige in de VVT richt zich erop om bij kortdurende relaties de zorg uit te voeren in een vertrouwelijke sfeer. Bij langdurige zorgverleningssituaties bouw je ook een relatie op met naastbetrokkenen. De mbo-Verpleegkundige is ondersteunend aan de zorg die de zorgvrager en naastbetrokkenen uitvoeren. Zo stimuleer je de zelf- en samenredzaamheid. Als zorgprofessional sluit je je zorgverlening zo veel mogelijk aan bij de wensen en gewoonten van de zorgvrager. Je draagt bij aan de kwaliteit van leven van de zorgvrager.

De mbo-verpleegkundige in de GGZ is er op gericht contact te maken en een samenwerkingsrelatie op te bouwen met de zorgvrager. Je toont daarbij inzet, doortastendheid en volharding. Je weet jouw bemoeienis zo te doseren dat de zorgvrager bereid is informatie te verstrekken over problemen die hij ervaart in het dagelijks leven. Je hebt een niet-stigmatiserende houding en past jouw communicatie aan, aan de psychische gemoedstoestand van de zorgvrager. Je bent je bewust dat jouw betrokkenheid invloed heeft op naastbetrokkenen en zet zich in om het netwerk intact te houden en de leden van dat netwerk hun eigen rol te laten behouden. Opnames in GGZ-instellingen worden zwaarder, de mbo-verpleegkundige in de GGZ moet hier goed mee om kunnen gaan.

De mbo-opleiding Verpleegkunde – BBL
Tijdens het theoretische deel van je versnelde opleiding Verpleegkunde, werk je in modules. Elke module wordt afgesloten met een toets of examen. De BPV-periode (beroepspraktijkvorming) is opgedeeld in twee fases; een ontwikkelingsgerichte fase en een examenfase.  In de ontwikkelingsgerichte fase leer je – in de praktijk (BBL)- de basisvaardigheden die horen bij het vak van mbo-Verpleegkundige. Na het succesvol afsluiten van de ontwikkelingsgerichte fase, word je toegelaten tot de examenfase. De aangeleerde vaardigheden worden tijdens in fase geëxamineerd. De opleiding is succesvol afgerond als je alle toetsen en examens hebt behaald. Hierna ontvang je het diploma mbo-Verpleegkundige niveau 4 van Zorgcollege.

Meerwaarde van Zorgcollege 
Zorgcollege is een gespecialiseerde opleider in de zorg. Door een uitgekiend vrijstellingenbeleid kunnen ervaren zorgprofessionals bij Zorgcollege deze mbo-opleiding versneld volgen. In tegenstelling tot andere opleiders in dit vakgebied kiest Zorgcollege ervoor om verkort, klassikaal en kleinschalig onderwijs aan te bieden voor ervaren zorgprofessionals. De opleiding wordt gegeven door gekwalificeerde docenten afkomstig uit de zorgpraktijk. Zorgen voor elkaar. Dat is de meerwaarde Zorgcollege.

Leerwijze
Zorgcollege is gespecialiseerd in verkorte mbo-zorgopleidingen voor volwassenen. Praktisch vaardigheidsonderwijs combineren we met moderne themalessen. Instromende studenten hebben een relevante werkervaring en vooropleiding waardoor de lessen snel tot de kern komen. In kleine groepen werk je samen met studenten die op vergelijkbaar niveau deelnemen aan de opleiding verpleegkundige.

Je krijgt les van gedreven en betrokken docenten uit de zorgpraktijk. Docenten die het zorgvak verstaan. Ze zijn je metgezel, nemen je mee en laten je ervaren wat het is om als zorgprofessional te werken. Zo krijg je praktisch en dagelijks toepasbaar gereedschap waarmee je verder komt.

De praktijklokalen van Zorgcollege zijn zo ingericht dat je tijdens de opleiding mbo-V niveau 4 alle praktijkvaardigheden en -handelingen van het beroep mbo-Verpleegkundige kunt oefenen in een realistische context.

Toelating opleiding Verpleegkundige 
Toelating tot de opleiding Verpleegkundige vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarbij we kijken naar je motivatie, werkervaring, vooropleiding en spreek en schrijfvaardigheid in het Nederlands.

De opleiding mbo-Verpleegkundige is bestemd voor kandidaten met een diploma Verzorgende-IG of een diploma MMZ niveau 4 met uitstroom persoonlijk begeleider gehandicapten zorg of persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, of agogisch medewerker GGZ of thuisbegeleider. Je hebt nog wel scholing nodig van voorbehouden en risicovolle handelingen.

Heb je al een EVC-traject Verzorgende IG niveau 3 afgesloten? Mogelijk kun je dan ook toegelaten worden tot de versnelde opleiding mbo-Verpleegkundige, mits je minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op mbo niveau 3 hebt.

Heb je een verouderd diploma? Dan kun je op www.s-bb.nl controleren op welk niveau het nu wordt geschaald.

Beroepspraktijkvorming
De opleiding mbo-Verpleegkundige is ontwikkeld voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De opleiding draait om de beroepspraktijkvorming (BPV). De BPV vindt plaats bij de instelling waar je werkt of bij het door jou gekozen leerbedrijf. Binnen de opleiding krijg je van Zorgcollege een BPV-begeleider toegewezen. Je BPV-begeleider vormt de schakel tussen jou, het leerbedrijf en Zorgcollege.

De BPV moet plaatsvinden bij een SBB-erkend leerbedrijf. Je werk- of BPV-omgeving en doelgroep kies je zelf. Gedurende de opleiding, ben je minimaal 3 dagen per week werkzaam bij het leerbedrijf. Daarnaast heb je nog circa één dag per week nodig voor zelfstudie en ga je één dag per week naar school. Er wordt van je verwacht dat je zelf je BPV-plaats regelt. Bij voldoende aantoonbare relevante werkervaring, kan worden afgeweken van de duur van de BPV.

Het vinden van een BPV-plaats
Voor het vinden van een erkende BPV-plaats kun je zoeken op de website www.stagemarkt.nl. Heb je bij aanvang van je opleiding nog geen geschikte BPV-plaats gevonden, bespreek dit dan zo snel mogelijk met je BPV-begeleider.

CREBO Erkende mbo-Opleidingen
De mbo-opleidingen van Zorgcollege zijn opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Het diploma van Zorgcollege is wettelijk beschermd. Net zoals bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC), voldoet Zorgcollege aan alle eisen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hieraan stelt. Het belangrijkste verschil is dat Zorgcollege praktijkopleidingen biedt, waarbij de student een werkend leertraject volgt. Je gaat één dag in de week naar school en je loopt twee of meer dagen per week stage bij een erkend leerbedrijf. Zorgcollege werkt uitsluitend met gekwalificeerde docenten afkomstig uit de zorgpraktijk.

Zorgcollege is lid van de Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen (NRTO). Onze opleidingen en bijscholingen voldoen aan de acht kwaliteitseisen van het NRTO-Keurmerk.

Zorgcollege. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

Kosten opleiding mbo-Verpleegkunde (VP)
De opleiding mbo-Verpleegkunde niveau 4 kost € 6.800, – bij éénmalige betaling. Dit is exclusief kosten examengeld (€ 250,-) en € 145,- voor alle benodigde licenties, readers, werkmappen en BPV-materialen.

De boeken dien je zelf te kopen via deze link.

De opleiding kan ook in maximaal 17 termijnen worden betaald. Je kunt dit regelen via Flanderijn, onze incasso partner. Leveringsvoorwaarden

Vergoedingen werkgever/leerbedrijf
Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en subsidie praktijkleren tot €2.700,-. Dit kan als je gedurende de opleiding een bbl-dienstverband hebt met een door SBB-erkend leerbedrijf. Kijk voor verdere informatie en voorwaarden op de site van de Belastingdienst.

Bij BBL-opleidingen is het aanvragen van studiefinanciering niet mogelijk. Wel kun je de opleidingskosten terugontvangen via een belastingteruggaaf. Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor vermindering loonbelasting en gebruikmaken van stagefondsen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Voor werkgevers.

Highlights

Duur: 18 maanden

Toelating: Verzorgende IG niveau 3 en werkervaring

Slagingspercentage 91%

Kosten: € 6.800,-

 Crebo-erkende BBL opleiding Crebo nummer 25655

Bijscholingen niveau 4

Alle bijscholingen vanaf mbo niveau 4: