Verzorgende IG (VIG)

De verkorte opleiding Verzorgende IG (Verzorgende Individuele Gezondheidszorg) is een mbo niveau 3 opleiding voor volwassenen. De opleiding volg je in de zorgpraktijk (BBL). Daarnaast ga je één dag per week naar school. Met ervaring en vooropleiding in de zorg ontvang je vrijstellingen, waardoor je versneld de opleiding Verzorgende IG in 14 maanden kunt afronden.

Inschrijven

Geïnteresseerd in een andere startdatum voor de opleiding Verzorgende IG? Stuur ons een bericht en we houden je op de hoogte.

Het beroep Verzorgende IG
Als Verzorgende IG werk je in verschillende branches van de verpleging en verzorging; de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de kraamzorg. De doelgroep waaraan je ondersteuning en zorg verleent is zeer divers. De doelgroep bestaat onder andere uit: oudere zorgvragers met beperkte zelfzorg, waaronder psychogeriatrische zorgvragers; chronisch zieken; volwassenen in klinische zorgsettingen; revaliderende zorgvragers; zorgvragers met een handicap; zorgvragers met psychiatrische problematiek; barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen. De werkzaamheden hebben per branche een andere focus. Als VIG-er kun je zorgvragers stimuleren, begeleiden en ondersteunen bij handelingen. Maar je kunt handelingen ook overnemen als de zorgvrager en naastbetrokkenen dit niet zelf kunnen doen. Je hebt daarbij een adviserende, initiërende en begeleidende rol.

Met het diploma Verzorgende-IG heb je volop mogelijkheden om op verschillende werkgebieden aan de slag te gaan. Denk aan verpleeg- en verzorgingstehuizen, de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg of een welzijnsinstelling.

Als VIG-er werk je vanuit een zelf opgesteld begeleidingsplan, zorgleefplan of ondersteuningsplan. Dit plan heb je gemaakt op basis van je inventarisatie van behoeften, wensen en mogelijkheden van de zorgvrager. Naast persoonlijke verzorging begeleid je hen bij wonen en welzijn. Je creëert een fijne woonomgeving voor de zorgvrager waar hij of zij zich maximaal thuis voelt. Je geeft voorlichting en advies over een gezonde leefstijl en de toepassing van hulpmiddelen. Daarnaast over de ziekte of handicap, inclusief de consequenties hiervan voor de persoonlijke verzorging en de huishoudelijke zorg.

Bij al je taken werk je vanuit de gedachte dat de zorgvrager zelf de regie wil voeren over zijn of haar leven. Afhankelijk van de situatie geef je daarbij de juiste, noodzakelijke ondersteuning. Je werkt zelfstandig maar stemt de zorg regelmatig af met collega’s en derden van andere disciplines. Dit kunnen helpenden zorg en welzijn, verpleegkundigen, fysiotherapeuten of sociaal-agogisch werkers zijn.

De mbo-opleiding Verzorgende IG – BBL
De opleiding Verzorgende IG niveau 3 in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen- en Thuiszorg (VVT) richt zich op het uitvoeren van de zorg in een vertrouwelijke sfeer. Je leert een relatie op te bouwen met de zorgvrager en naastbetrokkenen. De zorg die je levert is ondersteunend aan de zorg die de zorgvrager en naastbetrokkenen zelf uitvoeren. Je leert de zelf- en samenredzaamheid te stimuleren. Je leert om de zorgverlening zo veel mogelijk aan te passen op de wensen en gewoonten van de zorgvrager. Zo draagt je bij aan de kwaliteit van leven van de zorgvrager.

Meerwaarde van Zorgcollege 
Zorgcollege is een gespecialiseerde opleider in de zorg. Door een uitgekiend vrijstellingenbeleid kunnen ervaren zorgprofessionals bij Zorgcollege deze mbo-opleiding versneld volgen. In tegenstelling tot andere opleiders in dit vakgebied kiest Zorgcollege ervoor om verkort, klassikaal en kleinschalig onderwijs aan te bieden voor ervaren zorgprofessionals. De opleiding wordt gegeven door gekwalificeerde docenten afkomstig uit de zorgpraktijk. Zorgen voor elkaar. Dat is de meerwaarde van Zorgcollege.

Leerwijze
Zorgcollege is gespecialiseerd in verkorte mbo-zorgopleidingen voor volwassenen. Praktisch vaardigheidsonderwijs combineren we met moderne themalessen. Instromende studenten hebben een relevante werkervaring en vooropleiding waardoor de lessen snel tot de kern komen. In kleine groepen werk je samen met studenten die op vergelijkbaar niveau deelnemen aan de opleiding Verzorgende IG.

Je krijgt les van gedreven en betrokken docenten uit de zorgpraktijk. Docenten die het zorgvak verstaan. Ze zijn je metgezel, nemen je mee en laten je ervaren wat het is om als zorgprofessional te werken. Zo krijg je praktisch en dagelijks toepasbaar gereedschap waarmee je verder komt.

De praktijklokalen van Zorgcollege zijn zo ingericht dat je tijdens de opleiding alle praktijkvaardigheden en -handelingen van het beroep Verzorgende IG kunt oefenen in een realistische context.

Toelating Opleiding Verzorgende IG
Toelating tot de opleiding vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarbij we kijken naar je motivatie, werkervaring, vooropleiding en spreek en schrijfvaardigheid in het Nederlands. De versnelde opleiding Verzorgende IG is bestemd voor studenten met een diploma Helpende Zorg en Welzijn of een vergelijkbaar diploma. Ook na een afgesloten EVC-traject op Helpende Zorg en Welzijn is het mogelijk om toegelaten te worden tot de opleiding Verzorgende IG. Je hebt wel minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op niveau 2 in de zorg nodig.

Heb je een verouderd diploma? Dan kun je op www.s-bb.nl controleren op welk niveau het nu wordt geschaald.

Voor toelating tot de verkorte opleiding Verzorgende IG niveau 3 kijken we – naast je vooropleiding – naar jouw levens- en werkervaring. Wat jij in je leven gedaan hebt zien we als waardevol en als bruikbare aanvulling op de opleiding. Tijdens het intakegesprek komen jouw motivatie, persoonlijkheid, werkervaring en behaalde diploma’s aan bod.

Beroepspraktijkvorming
De opleiding draait om de beroepspraktijkvorming (BPV). De BPV vindt plaats bij de instelling waar je werkt of bij het door jou gekozen leerbedrijf. Binnen de opleiding krijg je van Zorgcollege een BPV-begeleider toegewezen. Je BPV-begeleider vormt de schakel tussen jou, het leerbedrijf en Zorgcollege.

De BPV moet plaatsvinden bij een SBB-erkend leerbedrijf. Je werk- of BPV-omgeving en doelgroep kies je zelf. Gedurende de opleiding, ben je minimaal 2 dagen per week werkzaam bij het leerbedrijf. Daarnaast heb je nog circa één dag per week nodig voor zelfstudie en ga je één dag per week naar school. Er wordt van je verwacht dat je zelf je BPV-plaats regelt. Op individuele gronden, bijvoorbeeld bij voldoende aantoonbare relevante werkervaring, kan worden afgeweken van de duur van de BPV.

Het vinden van een BPV-plaats
Voor het vinden van een erkende BPV-plaats kun je zoeken op de website www.stagemarkt.nl. Heb je bij aanvang van je opleiding nog geen geschikte BPV-plaats gevonden, bespreek dit dan zo snel mogelijk met je BPV-begeleider.

CREBO Erkende mbo-Opleidingen
De mbo-opleidingen van Zorgcollege zijn opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Het diploma van Zorgcollege is wettelijk beschermd. Net zoals bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC), voldoet Zorgcollege aan alle eisen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hieraan stelt. Het belangrijkste verschil is dat Zorgcollege praktijkopleidingen biedt, waarbij de student een werkend leertraject volgt. Je gaat één dag in de week naar school en je loopt twee of meer dagen per week stage bij een erkend leerbedrijf. Zorgcollege werkt uitsluitend met gekwalificeerde docenten afkomstig uit de zorgpraktijk.

Zorgcollege is lid van de Nederlandse Raad voor Trainigen en Opleidingen (NRTO). Onze opleidingen en bijscholingen voldoen aan de acht kwaliteitseisen van het NRTO-Keurmerk.

Zorgcollege. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

 

Kosten opleiding Verzorgende IG (VIG)
De opleiding Verzorgende IG kost € 5.720, – bij éénmalige betaling. Dit is exclusief kosten examengeld (€ 250,-) en € 125,- voor alle benodigde licenties, readers, werkmappen en BPV-materialen.

De boeken dien je zelf te kopen via: https://www.studers.nl/boekenlijst/Zorgcollege/2022/BL120219/Verzorgende-IG-niveau-3

De opleiding kan ook in maximaal 13 termijnen worden betaald. Je kunt dit regelen via Flanderijn, onze incasso partner. Leveringsvoorwaarden

Vergoedingen werkgever/leerbedrijf
Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en subsidie praktijkleren tot €2.700,-. Dit kan als je gedurende de opleiding een bbl-dienstverband hebt met een door SBB-erkend leerbedrijf. Kijk voor verdere informatie en voorwaarden op de site van de belastingdienst.

Bij BBL-opleidingen is het aanvragen van studiefinanciering niet mogelijk. Wel kun je de opleidingskosten terugontvangen via een belastingteruggaaf. Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor vermindering loonbelasting en gebruikmaken van stagefondsen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Voor werkgevers.

Highlights

Duur: 14 maanden

Toelating: Niveau 2 Helpende of mbo 3 met ADL, en werkervaring

Slagingspercentage 71%

Kosten: € 5.720,-

 Crebo-erkende BBL opleiding Crebo nummer 25656