Opleidingsmodule Kraamzorg

Uitstroomopleiding Verzorgende-IG

De module kraamzorg (KZ) is een opleiding voor Verzorgende-IG die het uitstroomprofiel Kraamzorg willen behalen. Deze opleiding heeft een mbo-3 niveau. Je volgt je opleiding met name in de zorgpraktijk en je gaat 14 lesdagen naar school verdeeld over 4 tot 5 maanden. Na de 14 lesdagen volgt een examendag.

Inschrijven

Het beroep Verzorgende-IG in de Kraamzorg
De verzorgende-IG in de Kraamzorg beschikt over beroeps- en branche specifieke kennis en vaardigheden om passende zorg en ondersteuning te bieden aan zwangere, barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen in de thuissituatie, het ziekenhuis of een geboortecentrum. Zij maakt onder andere gebruik van kennis van baringsmethoden en vaardigheden zoals het toepassen van begeleidingsmethodieken. Door de combinatie van kennis en vaardigheden, en het gebruiken en combineren van standaardprocedures en -methoden is ze in staat vervroegde partusondersteuning te verlenen, te assisteren bij de partus en passende zorg te bieden aan moeder en kind gericht op het handhaven en vergroten van de zelfredzaamheid.

De verzorgende-IG in de Kraamzorg werkt in laag tot gemiddeld complexe zorgsituaties, maar is ook in staat om in onverwachte en acute situaties assistentie te verlenen in opdracht van de verloskundige. De zorgrelaties zijn kortdurend en ze krijgt te maken met spanningen, tegengestelde belangen en veranderingen in de situatie van de kraamvrouw en/of pasgeborene. In het geval van veranderingen in de situatie handelt zij volgens procedures en maakt een inschatting van de mogelijke gevolgen en risico’s van deze verandering.

De opleiding Kraamzorg voor Verzorgende-IG
De opleiding duurt afhankelijk van het startmoment en de vakantieplanning, 4 tot 5 maanden en sluit aan  op de VIG opleiding. Deze opleiding borduurt verder op eerder opgedane kennis rondom zwangerschappen, bevallingen en kraamzorg. Deze opleiding start met het opfrissen van de lesstof rondom gezonde zwangerschap, bevalling en kraambed.

Je zult eerst de basisvaardigheden van de kraamzorg aanleren. Daarna gaan we in op problemen die kunnen ontstaan tijdens de zwangerschap, bevalling of kraambed. We gaan in op onderwerpen als afwijkende zwangerschap en dan met name de EUG, hyperemesis en vroeggeboorte. Maar ook gaan we in op afwijkende bevallingen zo als sectio en bevallingen waarbij een vacuümpomp gebruikt wordt.

De zorg die je als kraamverzorgende geeft, is zeer belangrijk voor een gezin waar net een baby is geboren. Als er een complicatie rondom die geboorte is opgetreden, dan is die gegeven zorg  nog belangrijker.

Reageren op een professionele manier, voorlichting geven, maar ook je eigen professionalisering in de gaten houden, is belangrijk.
Tijdens deze opleiding krijg je deze informatie mee.

Er wordt van je verwacht dat je het geleerde concreet om gaat zetten in doelen en deze beschrijft in je Persoonlijk ontwikkelplan en activiteiten plan (POP en PAP).  Naast de gegeven lessen gaan jullie ook zelf opdrachten uitwerken, bijvoorbeeld de opdracht GVO.

Er wordt gebruik gemaakt van het boek Kraamzorg niveau 3 van Traject V& V. Aan het einde van de lesweken zal deze opleiding afgesloten worden door een toets.

Toelating Kraamzorgmodule
Voor deze opleiding is een vooropleiding Verzorgende-IG vereist.

Heb je een verouderd diploma? Dan kun je op www.s-bb.nl controleren op welk niveau het nu wordt geschaald.

Zorgcollege is lid van de Nederlandse Raad voor Trainigen en Opleidingen (NRTO). Onze bijscholingen en cursussen voldoen aan de acht kwaliteitseisen van het NRTO-Keurmerk.

Zorgcollege. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

Beroepspraktijkvorming
Deze opleiding draait om de beroepspraktijkvorming (BPV). De BPV vindt plaats bij de instelling waar je werkt of bij het door jou gekozen leerbedrijf. Binnen de opleiding krijg je van Zorgcollege een BPV-begeleider toegewezen. Je BPV-begeleider vormt de schakel tussen jou, het leerbedrijf en Zorgcollege.

De BPV moet plaatsvinden bij een SBB-erkend leerbedrijf. Je werk- of BPV-omgeving en doelgroep kies je zelf. Gedurende de opleiding, ben je minimaal 20 uur per week werkzaam bij het leerbedrijf. Het totaal aantal BPV uren is vastgesteld op 280 uur voor deze opleiding.

Daarnaast heb je nog circa één dag per week nodig voor zelfstudie en ga je één dag per week naar school. Er wordt van je verwacht dat je zelf je BPV-plaats regelt. Op individuele gronden, bijvoorbeeld bij voldoende aantoonbare relevante werkervaring, kan worden afgeweken van de duur van de BPV.

Het vinden van een BPV-plaats
Voor het vinden van een erkende BPV-plaats kun je zoeken op de website www.stagemarkt.nl. Heb je bij aanvang van je opleiding nog geen geschikte BPV-plaats gevonden, bespreek dit dan zo snel mogelijk met je BPV-begeleider.

Zorgcollege. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

Kosten opleiding Module Kraamzorg
De opleiding Module Kraamzorg voor Verzorgende-IG kost € 1.670,-. De opleidingskosten kunnen ook in 12 maandelijkse termijnen worden betaald. Klik hier voor meer informatie.

De belastingdienst vergoedt je studiekosten! 
Iedereen heeft recht op betaalbaar en gedegen beroepsonderwijs. Als je een opleiding of cursus voor jouw (toekomstige) beroep volgt dan mag je alle studiekosten hiervoor fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt alleen een drempel van € 250, -. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal.

Er zijn nu nog geen nieuwe data bekend. Op de hoogte blijven van nieuwe data? Stuur ons een bericht met je contactgegevens en je opleidings- of cursuskeuze.

Highlights

Duur: 14 lesdagen

Toelating: Diploma Verzorgende-IG niveau 3

Kosten: € 1.670