Keuzedeel Helpende Plus

Het erkende keuzedeel Helpende Plus is speciaal ontwikkeld voor zorgprofessionals die werkzaam zijn op een relevante en erkende werkplek en die tijdens of na hun Helpende Zorg en Welzijn diploma hun
werkzaamheden willen uitbreiden met de vaardigheden die onderdeel
zijn van het kwalificatiedossier Keuzedeel Helpende Plus.

Inschrijven

Er zijn nu nog geen nieuwe data bekend. Op de hoogte blijven van nieuwe data? Stuur ons een bericht met je contactgegevens en je opleidings- of cursuskeuze.

Informatie Keuzedeel Helpende Plus, niveau 2
Tijdens het opleidingstraject Keuzedeel Helpende Plus wordt gewerkt met kerntaken en bijbehorende werkprocessen die leiden naar de gewenste competenties van het Keuzedeel.

Opbouw van de opleiding

De scholing bestaat uit de volgende onderdelen:
Kerntaak 1 beroepsspecifiek:
Voert dienstverlenende werkzaamheden uit.
Kerntaak 2 beroepsspecifiek:
Ondersteunt bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn.

Onderwerpen:

  • Wet BIG
  • Medicatie uitreiken en toedienen
  • Vitale functies
  • ACT-zwachtelen en steunkousen
  • Stomazorg
  • Katheterverzorging
  • Zuurstof
  • Wondzorg
  • Ziektebeelden
  • Palliatieve zorg

BPV/Stage:

De deelnemer dient voor 16 uur per week, gedurende 10 weken bij een erkend leerbedrijf te werken.

Toelating Keuzedeel Helpende Plus 
Het keuzedeel Helpende Plus is bedoeld voor deelnemers die werkzaam zijn op een relevante en erkende werkplek en die tijdens of na hun Helpende Zorg en Welzijn diploma hun werkzaamheden willen uitbreiden met de vaardigheden die onderdeel zijn van het kwalificatiedossier Keuzedeel Helpende Plus.

Examen Keuzedeel Helpende Plus 
Tijdens de lesdagen maakt de deelnemer theorie opdrachten en een toets over medicatie. In de praktijk voert de deelnemer de voorbehouden en risicovolle handelingen uit die in het kwalificatiedossier genoemd worden. Als de theorieopdrachten voldaan zijn, de medicatietoets voldoende is en de handelingen zijn afgetekend, dan doet de deelnemer een beroepsgericht examen volgens de examenmethodiek van Consortium. De deelnemer voert 2-3 handelingen in de beroepspraktijk uit. Dit examen moet met minimaal een voldoende afgerond te worden.

Erkend onderwijs
Het keuzedeel wordt afgesloten met een landelijk erkend mbo-certificaat Keuzedeel Helpende Plus.

Zorgcollege is een crebo-geregistreerde onderwijsinstelling. Hiermee staan wij borg voor de kwaliteit en actualiteit van de bijscholing. Het lesmateriaal betrekken we van de erkende opleidingen, waardoor de bijscholing nauw aansluit op de wettelijke eisen die gelden voor het zorgvak. De bijscholingen en cursussen worden verzorgd door gekwalificeerde docenten die afkomstig zijn uit de zorgpraktijk.

Zorgcollege is lid van de Nederlandse Raad voor Trainigen en Opleidingen (NRTO). Onze bijscholingen en cursussen voldoen aan de acht kwaliteitseisen van het NRTO-Keurmerk.

Zorgcollege. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

Kosten Keuzedeel Helpende Plus
Het keuzedeel Helpende Plus kost € 1.250,-. Geen verborgen kosten. Dit bedrag dekt alle kosten, inclusief het lesmateriaal, een aftekenboekje voor de praktijk, examenkosten en een landelijk erkend mbo-certificaat bij succesvolle afronding.

De belastingdienst vergoedt je studiekosten! 
Iedereen heeft recht op betaalbaar en gedegen beroepsonderwijs. Als je een opleiding of cursus voor jouw (toekomstige) beroep volgt dan mag je alle studiekosten hiervoor fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt alleen een drempel van € 250, -. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal.

Highlights

Duur: 5 lesdagen (stage verdeeld over 10 weken)

Toelating: Diploma Helpende niveau 2 of in opleiding Helpende niveau 2

Kosten: € 1.250,-