Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

CZO-erkende opleiding

Uitstroomopleiding Verzorgende-IG

De erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) is een vervolgopleiding voor Verzorgende IG. Het biedt een verdieping op je diploma in het werken met psychogeriatrische cliënten. We werken met actuele en herkenbare situaties uit de praktijk. De opleiding bevat 15 lesdagen (van 7 uur) en heeft een doorlooptijd van 40 weken.

Inschrijven

Het beroep Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie
De opleiding sluit aan bij de beroepscompetenties voor Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie.

De opleiding GVP biedt volop groeikansen binnen je huidige werkomgeving. Maar ook daarbuiten. In jouw verpleeghuis, woonzorgcentrum of in de thuiszorg ben jij straks de specialist als het gaat om zorg in de psychogeriatrie. Je vergroot de kwaliteit van leven voor de zorgvragers. Je begeleidt vrijwilligers in de omgang met zorgvragers met dementie. Je bespreekt de gemaakte afspraken met collega’s en motiveert hen volgens deze afspraken te werken. Je ondersteunt mantelzorgers en naastbetrokkenen en stemt de zorg met hen af.

De opleiding GVP voor Verzorgende-IG

Over Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

Als GVP’er krijg je extra taken en verantwoordelijkheden. Je werkt in de directe zorg voor cliënten met psychogeriatrische problemen. Daarnaast ben je inhoudelijk deskundig in de psychogeriatrie en vanuit die rol adviseer je collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers.

Een belangrijk onderdeel van je werk is dat je zorgt voor de kwaliteit van leven van een psychogeriatrische cliënt. De functie is een herkenbare functie in de VVT-branche (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg). Je komt te werken in multidisciplinaire teams of je werkt als expert in een kleinschalige woongroep.

Inhoud opleiding

In 4 verschillende modules stoom je je klaar voor de rol van Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. Je vergroot je theoretische kennis over psychogeriatrische zorg en leert hoe je de kwaliteit van leven voor je zorgvragers verbetert. Verder focus je je op de samenwerking tussen jou en je collega’s, de vrijwilligers en mantelzorgers en ervaar je ook wat er binnen jouw organisatie moet gebeuren voor goede psychogeriatrische zorg. In alle modules ligt de nadruk op de beroepspraktijkvorming. Je sluit een praktijkovereenkomst met Zorgcollege en jouw werkgever en brengt de opgedane kennis in de praktijk tijdens de bpv-opdrachten.

Module 1 Psychogeriatrische kennis

 • Dementie
 • Multi- en comorbiditeit
 • Psychiatrische aandoeningen
 • Verslaving en middelengebruik
 • Psychofarmaca en polyfarmacie

Module 2 Kwaliteit van leven

 • Informatie verzamelen over PG-cliënten
 • Risicosignalering
 • Psychogeriatrische benaderingswijzen
 • Onbegrepen gedrag
 • Wet zorg en dwang
 • Omgaan met agressie
 • Oefenen met een acteur

Module 3 Samenwerken

 • Multidisciplinair werken
 • Begeleiden van collega’s en vrijwilligers.
 • Samenwerken met mantelzorgers

Module 4 De organisaties

 • Woon- en zorgvoorzieningen voor PG-cliënten
 • Zorgvernieuwing en beleid
 • Werken aan kwaliteit

Toelating opleiding GVP voor Verzorgende-IG
Deze opleiding staat open voor deelnemers met een diploma Verzorgende-IG. Daarnaast moet je minimaal een jaar werkervaring hebben als verzorgende in de psychogeriatrie. Je moet een werkplek hebben als verzorgende waar je jouw BPV-uren kunt werken.

Heb je een verouderd diploma? Dan kun je op www.s-bb.nl controleren op welk niveau het nu wordt geschaald.

Zorgcollege is lid van de Nederlandse Raad voor Trainigen en Opleidingen (NRTO). Onze bijscholingen en cursussen voldoen aan de acht kwaliteitseisen van het NRTO-Keurmerk.

Zorgcollege. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

Beroepspraktijkvorming
Deze opleiding draait om de beroepspraktijkvorming (BPV). De BPV vindt plaats bij de instelling waar je werkt of bij het door jou gekozen leerbedrijf. Binnen de opleiding krijg je van Zorgcollege een BPV-begeleider toegewezen. Je BPV-begeleider vormt de schakel tussen jou, het leerbedrijf en Zorgcollege.

De BPV moet plaatsvinden bij een SBB-erkend leerbedrijf. Je werk- of BPV-omgeving en doelgroep kies je zelf. Gedurende de opleiding loop je minimaal 400 BPV-uren bij een erkende leerwerkplek. Dit komt neer op 16 uur per week.

Daarnaast heb je nog circa één dag per week nodig voor zelfstudie en ga je één dag per week naar school. Er wordt van je verwacht dat je zelf je BPV-plaats regelt. Op individuele gronden, bijvoorbeeld bij voldoende aantoonbare relevante werkervaring, kan worden afgeweken van de duur van de BPV.

Het vinden van een BPV-plaats
Voor het vinden van een erkende BPV-plaats kun je zoeken op de website www.stagemarkt.nl. Heb je bij aanvang van je opleiding nog geen geschikte BPV-plaats gevonden, bespreek dit dan zo snel mogelijk met je BPV-begeleider.

Zorgcollege. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

Erkenning
De opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie is CZO-erkend. Met deze erkenning kunnen we een officieel door de branche erkend diploma uitgeven met een bijbehorende speld.

Zorgcollege is een crebo-geregistreerde onderwijsinstelling. Hiermee staan wij borg voor de kwaliteit en actualiteit van de opleiding. Het lesmateriaal betrekken we van de erkende opleidingen, waardoor de bijscholing nauw aansluit op de wettelijke eisen die gelden voor het zorgvak. De opleiding worden verzorgd door gekwalificeerde docenten die afkomstig zijn uit de zorgpraktijk.

Zorgcollege is lid van de Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen (NRTO). Onze opleidingen en bijscholingen voldoen aan de acht kwaliteitseisen van het NRTO-Keurmerk.

Zorgcollege. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

Kosten opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie
De opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie kost € 1.895,-. Betalen in drie maandelijkse termijnen van € 645,- per termijn is ook mogelijk.
Het bedrag is exclusief het lesmateriaal van ongeveer € 80,-. Voor deze opleiding dien je het volgende boek verplicht aan te schaffen:

Handboek GVP

Highlights

Duur: 15 lesdagen (van 7 uur)

Toelating: Diploma Verzorgende-IG niveau 3

Kosten: € 1.895,-

CZO-erkende opleiding

College Zorg Opleiingen