Helpende Zorg en Welzijn (HZW)

De opleiding Dienstverlening, uitstroom Helpende Zorg en Welzijn (HZW) is een verkorte mbo niveau 2 opleiding voor volwassenen. De opleiding volg je in de zorgpraktijk (BBL). Daarnaast ga je één dag per week naar school. Met ervaring in de zorg ontvang je vrijstellingen, waardoor je versneld de opleiding in 6 maanden kunt afronden. Voorheen heette deze opleiding Helpende Zorg en Welzijn (HZW), dit is nu Dienstverlening geworden.

Inschrijven

Het beroep Helpende Zorg en Welzijn
Als Helpende Zorg en Welzijn dienstverlener niveau 2 ben je werkzaam in een stabiele werkomgeving. De werkzaamheden die je verricht zijn ondersteunend van aard en kunnen, afhankelijk van het type organisatie, zeer verschillend zijn. Je bent werkzaam voor een bedrijf of organisatie dat diensten verleent aan individuele zorgvragers of aan een groep zorgvragers. Dit kunnen zowel interne als externe zorgvragers zijn. Bijvoorbeeld facilitaire aanbieders, zakelijke dienstverleners, productieomgevingen, recreatiebedrijven, zwembaden, (attractie)parken, (semi) overheidsinstellingen, zorginstellingen, buurthuizen, kinderopvang, groepsaccommodaties, indoor- en outdoorcentra, sportverenigingen en sportaccommodaties. De doelgroep waarmee je te maken hebt is erg divers en varieert in leeftijd, cultuur, leefstijl en maatschappelijke positie.

Als beroepsbeoefenaar Helpende Zorg en Welzijn ondersteun je cliënten op diverse manieren. Naast persoonlijke verzorging begeleid je hen bij wonen en welzijn. Je creëert een fijne woonomgeving voor de zorgvrager waar hij of zij zich thuis voelt. Je ondersteunt hem of haar bij de keuze van activiteiten en het vervoer. Ook help je collega’s bij het organiseren van activiteiten zoals spel, recreatie en educatie.

Bij al je taken werk je vanuit de gedachte dat de zorgvrager zelf de regie wil voeren over zijn of haar leven. Afhankelijk van de situatie geef je daarbij de juiste, noodzakelijke ondersteuning. Op basis van een vastgesteld zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan stel je een planning op van jouw werkzaamheden. Op basis van die planning heb je regelmatig werkoverleg met collega’s, mantelzorgers en/of wettelijke vertegenwoordigers van de zorgvrager.

De mbo-opleiding Helpende Zorg en Welzijn – BBL
De opleiding Helpende Zorg en Welzijn (HZW) niveau 2 levert een bijdrage aan het primaire proces binnen bedrijven en organisaties. Als beroepskracht heb je oog voor dienstverlening, hospitality, gebouw en omgeving en kun je snel schakelen tussen deze onderdelen van het werk. Je leert flexibel in te spelen op wisselende situaties. Met een dienstverlenende instelling ontzorg je interne en externe betrokkenen van een organisatie/bedrijf. De medewerker Helpende Zorg en Welzijn staat ten dienste van het primaire proces van een organisatie en draagt op deze manier indirect bij aan het resultaat van de organisatie. De medewerker Helpende Zorg en Welzijn dienstverlener kan werkzaam zijn in diverse werkomgevingen en kan verschillende diensten verlenen.

Meerwaarde van Zorgcollege 
Zorgcollege is een gespecialiseerde opleider in de zorg. Door een uitgekiend vrijstellingenbeleid kunnen ervaren zorgprofessionals bij Zorgcollege deze mbo-opleiding versneld volgen. In tegenstelling tot andere opleiders in dit vakgebied kiest Zorgcollege ervoor om verkort, klassikaal en kleinschalig onderwijs aan te bieden voor ervaren zorgprofessionals. De opleiding wordt gegeven door gekwalificeerde docenten afkomstig uit de zorgpraktijk. Zorgen voor elkaar. Dat is de meerwaarde Zorgcollege.

Leerwijze
Zorgcollege is gespecialiseerd in verkorte mbo-zorgopleidingen voor volwassenen. Praktisch vaardigheidsonderwijs combineren we met moderne themalessen. Instromende studenten hebben een relevante werkervaring en vooropleiding waardoor de lessen snel tot de kern komen. Heb je geen vooropleiding? Ook dan kun je de opleiding Dienstverlening volgen. In kleine groepen werk je samen met studenten die op vergelijkbaar niveau deelnemen aan de opleiding.

Je krijgt les van gedreven en betrokken docenten uit de zorgpraktijk. Docenten die het zorgvak verstaan. Ze zijn je metgezel, nemen je mee en laten je ervaren wat het is om als zorgprofessional te werken. Zo krijg je praktisch en dagelijks toepasbaar gereedschap waarmee je verder komt.

De praktijklokalen van Zorgcollege zijn zo ingericht dat je tijdens de opleiding alle praktijkvaardigheden en -handelingen van de Helpende Zorg en Welzijn kunt oefenen in een realistische context.

Toelating opleiding Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn
Toelating tot de opleiding Dienstverlening – HZW vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarbij we kijken naar je motivatie, werkervaring, vooropleiding en spreek en schrijfvaardigheid in het Nederlands.

De opleiding Dienstverlening, kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 verkort is bestemd voor kandidaten die kort werkzaam zijn in de zorg en graag een basisberoepsopleiding willen afronden. Heb je een verouderd diploma Helpende? Dan kun je op de website van SBB controleren op welk niveau het nu wordt geschaald. Lees hier meer over de mogelijkheden tot omscholen naar de zorg.

Voor toelating tot de opleiding Dienstverlening, kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn, kijken we – naast je vooropleiding – naar jouw levens- en werkervaring. Wat jij in je leven gedaan hebt zien we als waardevol en als bruikbare aanvulling op de opleiding. Tijdens het intakegesprek komen jouw motivatie, persoonlijkheid, werkervaring en behaalde diploma’s aan bod.

Beroepspraktijkvorming
De opleiding draait om de beroepspraktijkvorming (BPV). De BPV vindt plaats bij de instelling waar je werkt of bij het door jou gekozen leerbedrijf. Binnen de opleiding krijg je van Zorgcollege een BPV-begeleider toegewezen. Je BPV-begeleider vormt de schakel tussen jou, het leerbedrijf en Zorgcollege.

De BPV moet plaatsvinden bij een SBB-erkend leerbedrijf. Je werk- of BPV-omgeving en doelgroep kies je zelf. Gedurende de opleiding van een half jaar, ben je minimaal 2 dagen per week werkzaam bij een leerbedrijf. Daarnaast heb je nog circa één dag per week nodig voor zelfstudie en ga je één dag per week naar school. Er wordt van je verwacht dat je zelf je BPV-plaats regelt. Op individuele gronden, bijvoorbeeld bij voldoende aantoonbare relevante werkervaring, kan worden afgeweken van de duur van de BPV.

Het vinden van een BPV-plaats
Voor het vinden van een erkende BPV-plaats kun je zoeken op de website www.stagemarkt.nl. Heb je bij aanvang van je opleiding nog geen geschikte BPV-plaats gevonden, bespreek dit dan zo snel mogelijk met je BPV-begeleider.

De BPV-periode is opgedeeld twee fases; een ontwikkelingsgerichte fase en een examenfase.  In de ontwikkelingsgerichte fase leer je – in de praktijk – de basisvaardigheden die horen bij het vak van Dienstverlening, Helpende Zorg en Welzijn. Na het succesvol afsluiten van de ontwikkelingsgerichte fase, word je toegelaten tot de examenfase. De aangeleerde vaardigheden worden tijdens in fase geëxamineerd. De opleiding is succesvol afgerond als je alle toetsen en examens hebt behaald. Hierna ontvang je het diploma Dienstverlening, Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 van Zorgcollege.

CREBO Erkende mbo-Opleidingen
De mbo-opleidingen van Zorgcollege zijn opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Het diploma van Zorgcollege is wettelijk beschermd. Net zoals bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC), voldoet Zorgcollege aan alle eisen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hieraan stelt. Het belangrijkste verschil is dat Zorgcollege praktijkopleidingen biedt, waarbij de student een werkend leertraject volgt. Je gaat één dag in de week naar school en je loopt twee of meer dagen per week stage bij een erkend leerbedrijf. Zorgcollege werkt uitsluitend met gekwalificeerde docenten afkomstig uit de zorgpraktijk.

Zorgcollege is lid van de Nederlandse Raad voor Trainigen en Opleidingen (NRTO). Onze opleidingen en bijscholingen voldoen aan de acht kwaliteitseisen van het NRTO-Keurmerk.

Zorgcollege. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

Kosten Helpende Zorg en Welzijn
De opleiding Dienstverlening, kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn kost € 2.750, – bij éénmalige betaling. Dit is exclusief kosten examengeld (€ 175,-) en  € 115,- voor alle benodigde licenties, readers, werkmappen en BPV-materialen.

De boeken dien je zelf te kopen via deze link.

De opleiding kan ook in maximaal 6 termijnen worden betaald. Je kunt dit regelen via Flanderijn, onze incasso partner. Zie Leveringsvoorwaarden

Vergoedingen werkgever/leerbedrijf
Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en subsidie praktijkleren tot €2.700,-. Dit kan als je gedurende de opleiding een bbl-dienstverband hebt met een door SBB-erkend leerbedrijf. Kijk voor verdere informatie en voorwaarden op de site van de belastingdienst.

Bij bbl-opleidingen is het aanvragen van studiefinanciering niet mogelijk. Wel kun je het grootste deel de opleidingskosten terugkrijgen in de vorm van een belastingteruggave van de belastingdienst. Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en gebruik maken van stagefondsen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Voor werkgevers.

Highlights

Duur: 6 maanden

Toelating: relevante werk- en levenservaring

Slagingspercentage 87%

Kosten: € 2.750,-

 Crebo-erkende BBL opleiding Crebo nummer 25498