Begeleider Gehandicaptenzorg (BGZ)

De opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg (BGZ) is een mbo niveau 3 opleiding. De opleiding volg je in de welzijnspraktijk (BBL). Daarnaast ga je één dag per week naar school. Met werkervaring in het welzijnswerk of de zorg en een relevante vooropleiding op niveau 2 of 3 ontvang je vrijstellingen, waardoor je bij Zorgcollege de opleiding in 14 maanden kunt afronden.

Bekijk ook gerelateerde opleidingen:
Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (PBGZ) niveau 4
Doorstroom Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg niveau 4.

Inschrijven

Er zijn nu nog geen nieuwe data bekend. Op de hoogte blijven van nieuwe data? Stuur ons een bericht met je contactgegevens en je opleidings- of cursuskeuze.

Geïnteresseerd in een andere startdatum? Stuur ons een bericht en we houden je op de hoogte.

Het beroep Begeleider Gehandicaptenzorg
Beroepskrachten maatschappelijke zorg zijn ambulant en/of intramuraal en/of semimuraal werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in onder andere de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast zijn zij werkzaam in welzijnsinstellingen, justitiële inrichtingen, asielzoekerscentra, en ziekenhuizen. Verder zijn zij onder andere ook inzetbaar in overige verzorgend-agogische functies binnen het sociaal agogisch werk of de verpleging en verzorging. De doelgroep waarmee de beroepskracht maatschappelijke zorg werkt is zeer divers. De doelgroep bestaat onder andere uit:

  • cliënten van allerlei leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking;
  • cliënten van alle leeftijden met een of meerdere (chronische) ziekten en/of problemen, zoals een ouderdomsziekte, psychiatrische ziekte en/of stoornis, een verslaving, dak- of thuisloos zijn, een psychosociaal of gedragsprobleem.

De instellingen in de maatschappelijke zorg bieden verschillende typen dienstverlening zoals 24-uurszorg (intramuraal), semimurale zorg en ambulante zorg.
Typerend voor de begeleider gehandicaptenzorg is dat ze zorg en ondersteuning biedt aan mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen. Zij* heeft hierbij aandacht voor verschillende soorten problemen, namelijk:

  • problemen die het gevolg van een beperking of ziekte zijn;
  • problemen die door het leven zijn ontstaan maar die door de beperking of ziekte zijn vergroot;
  • problemen die het gevolg zijn van het zorgsysteem.

De begeleider gehandicaptenzorg richt zich afhankelijk van de cliënt en de situatie op het leren leven met de beperking, het behouden of vergroten van de eigen regie, het bevorderen van het welbevinden (kwaliteit van leven) en/of het zo veel mogelijk voorkomen van ongemak.
*Daar waar zij staat kan ook hij gelezen worden.

De opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg (BGZ)
Tijdens het theoretische deel van je versnelde opleiding begeleider gehandicaptenzorg, werk je in blokken. Elke blok wordt afgesloten met een of meerdere toetsen. De BPV-periode is opgedeeld twee fases; een ontwikkelingsgerichte fase en een examenfase.  In de ontwikkelingsgerichte fase leer je – in de praktijk – de profielvaardigheden die horen bij het vak van begeleider gehandicaptenzorg. Na het succesvol afsluiten van de ontwikkelingsgerichte fase, word je toegelaten tot de examenfase. De aangeleerde kennis en vaardigheden worden in deze fase geëxamineerd. De opleiding is succesvol afgerond als je alle toetsen en examens hebt behaald. Hierna ontvang je het diploma begeleider gehandicaptenzorg niveau 3 van Zorgcollege.

Meerwaarde van Zorgcollege 
Zorgcollege is een gespecialiseerde opleider in de zorg- en welzijnsbranche. Door een uitgekiend vrijstellingenbeleid kunnen ervaren zorg- en welzijnsprofessionals bij Zorgcollege deze opleiding versneld volgen. In tegenstelling tot andere opleiders in dit vakgebied kiest Zorgcollege ervoor om op basis van vrijstellingen, klassikaal en kleinschalig onderwijs aan te bieden voor ervaren zorg- en welzijnsprofessionals. De opleiding wordt gegeven door gekwalificeerde docenten afkomstig uit de praktijk. Zorgen voor elkaar. Dat is de meerwaarde van Zorgcollege.

Leerwijze
Zorgcollege is gespecialiseerd in mbo-zorg en welzijnsopleidingen voor volwassenen op basis van vrijstellingen. Praktisch vaardigheidsonderwijs combineren we met moderne themalessen.

Instromende studenten hebben een relevante werkervaring en vooropleiding waardoor de lessen snel tot de kern komen. In kleine groepen werk je samen met studenten die op vergelijkbaar niveau deelnemen aan de opleiding persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg.
Je krijgt les van gedreven en betrokken docenten uit de praktijk. Docenten die het vak verstaan. Ze zijn je metgezel, nemen je mee en laten je ervaren wat het is om als zorgprofessional te werken. Zo krijg je praktisch en dagelijks toepasbaar gereedschap waarmee je verder komt.
De praktijklokalen van Zorgcollege zijn zo ingericht dat je tijdens de opleiding begeleider gehandicaptenzorg alle praktijkvaardigheden en -handelingen van het beroep begeleider gehandicaptenzorg kunt oefenen in een realistische context.

Toelating Opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg (BGZ)
Toelating tot de opleiding vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarbij we kijken naar je motivatie, werkervaring en vooropleiding. De opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg is bestemd voor kandidaten met een diploma Helpende Zorg en Welzijn of een welzijnsdiploma op niveau 3. Heb je een ander diploma? Maak dan een afspraak voor een intake om te kijken of je in aanmerking komt voor deze opleiding.

Heb je al een EVC-traject binnen de Maatschappelijke Zorg afgesloten? Mogelijk kun je dan ook toegelaten worden tot de opleiding begeleider gehandicaptenzorg, mits je minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op mbo niveau 3 hebt.

Beroepspraktijkvorming
De opleiding draait om de beroepspraktijkvorming (BPV). De BPV vindt plaats bij de instelling waar je werkt of bij het door jou gekozen leerbedrijf. Binnen de opleiding krijg je van Zorgcollege een BPV-begeleider toegewezen. Je BPV-begeleider vormt de schakel tussen jou, het leerbedrijf en Zorgcollege.

De BPV moet plaatsvinden bij een SBB-erkend leerbedrijf. Je werk- of BPV-omgeving en doelgroep kies je zelf. Gedurende de opleiding, ben je minimaal 16 uur per week werkzaam bij het leerbedrijf. Daarnaast heb je nog circa één dag per week nodig voor zelfstudie en ga je één dag per week naar school. Er wordt van je verwacht dat je zelf je BPV-plaats regelt. Op individuele gronden, bijvoorbeeld bij voldoende aantoonbare relevante werkervaring, kan worden afgeweken van de duur van de BPV.

Het vinden van een BPV-plaats
Voor het vinden van een erkende BPV-plaats kun je zoeken op de website www.stagemarkt.nl. Heb je bij aanvang van je opleiding nog geen geschikte BPV-plaats gevonden, dan kun je niet starten in de doorstroomopleiding.

CREBO Erkende mbo-Opleidingen
De mbo-opleidingen van Zorgcollege zijn opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Het diploma van Zorgcollege is wettelijk beschermd. Net zoals bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC), voldoet Zorgcollege aan alle eisen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hieraan stelt. Het belangrijkste verschil is dat Zorgcollege praktijkopleidingen biedt, waarbij de student een werkend leertraject volgt. Je gaat één dag in de week naar school en je loopt twee of meer dagen per week stage bij een erkend leerbedrijf. Zorgcollege werkt uitsluitend met gekwalificeerde docenten afkomstig uit de zorgpraktijk.

Zorgcollege is lid van de Nederlandse Raad voor Trainigen en Opleidingen (NRTO). Onze opleidingen en bijscholingen voldoen aan de acht kwaliteitseisen van het NRTO-Keurmerk.

Zorgcollege. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

 

Kosten opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg (BGZ)
De opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg kost € 4.695, – bij éénmalige betaling. Dit is exclusief kosten examengeld (€ 250,-) en boekengeld (€ 345,-) voor alle benodigde lesboeken, licenties, readers, werkmappen en BPV-materialen.

De opleiding kan ook in 12 of 24 maandelijkse termijnen worden betaald.

Klik hier voor meer informatie.


Aftrekposten voor mbo-studenten in de zorg 

Iedereen heeft recht op betaalbaar en gedegen beroepsonderwijs. Als je een opleiding voor jouw (toekomstige) beroep volgt dan mag je alle studiekosten hiervoor fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt alleen een drempel van € 250, -. Let op, deze regeling wijzigt in 2022! Lees hier meer over de aftrekposten voor mbo-studenten in de zorg.

Vergoedingen werkgever/leerbedrijf
Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en subsidie praktijkleren tot €2.500,-. Dit kan als je gedurende de opleiding een bbl-dienstverband hebt met een door SBB-erkend leerbedrijf. Kijk voor verdere informatie en voorwaarden op de site van de belastingdienst.

Bij BBL-opleidingen is het aanvragen van studiefinanciering niet mogelijk. Wel kun je de opleidingskosten terugontvangen via een belastingteruggaaf. Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor vermindering loonbelasting en gebruikmaken van stagefondsen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Voor werkgevers.

Highlights

Duur: 14 maanden

Toelating: MBO 2 Helpende of MBO 3 welzijnsdiploma

Kosten: € 4.695,-

 Crebo-erkende BBL opleiding