Begeleider gehandicaptenzorg

Zorgcollege heeft de volgende mogelijkheden voor de maatschappelijke zorg (MZ) opleidingen gehandicaptenzorg. ­

Zorgcollege is een wettelijk erkende mbo-onderwijsinstelling met een Crebo-registratie van DUO. Zorgcollege heeft ruim 20 jaar ervaring met trainingen en opleidingen in de zorg.

Begeleider Gehandicaptenzorg niveau 3

De opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg (BGH) is een BBL mbo niveau 3 opleiding. De opleiding volg je in de welzijnspraktijk. Daarnaast ga je één dag per week naar school. Met werkervaring in het welzijnswerk of de zorg en een relevante vooropleiding op niveau 2 of 3 ontvang je vrijstellingen, waardoor je bij Zorgcollege de opleiding in 14 maanden kunt afronden.

De begeleider gehandicaptenzorg richt zich afhankelijk van de cliënt en de situatie op het leren leven met de beperking, het behouden of vergroten van de eigen regie, het bevorderen van het welbevinden (kwaliteit van leven) en/of het zo veel mogelijk voorkomen van ongemak.

Toelating Opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg

Toelating tot de opleiding vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarbij we kijken naar je motivatie, werkervaring en vooropleiding. De opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg is bestemd voor kandidaten met een diploma Helpende Zorg en Welzijn of een welzijnsdiploma op niveau 3.

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg niveau 4

De opleiding Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg (PBGZ) is een BBL mbo niveau 4 opleiding. De opleiding volg je in de welzijnspraktijk. Daarnaast ga je één dag per week naar school. Met ervaring in het welzijnswerk of de zorg en een relevante vooropleiding op niveau 3 ontvang je vrijstellingen, waardoor je bij Zorgcollege de opleiding in 18 maanden kunt afronden.

De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg heeft een helikopterview, houdt landelijke ontwikkelingen in de gaten en werkt op meso- en macroniveau. Zij is initiatiefrijk en hoffelijk, ziet kansen en pakt deze op. Ze bedenkt creatieve oplossingen voor nieuwe vraagstukken, ook in zeer complexe en weinig stabiele situaties. Zij gaat professioneel om met haar gevoelens en emoties bij weerstand, tegenslag en kritische situaties. Zij geeft goed haar grenzen aan, zowel naar de cliënt als naar zichzelf.

Toelating Opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg

Toelating tot de opleiding vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarbij we kijken naar je motivatie, werkervaring en vooropleiding. De opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg is bestemd voor kandidaten met een diploma op mbo 3 niveau in de zorg- of welzijnsbranche.

Doorstroom Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg niveau 4

De opleiding Doorstroom Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg niveau 4 (BBL) is de versnelde variant van de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg niveau 4. Met ervaring in het welzijnswerk en een relevante vooropleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg op niveau 3 ontvang je vrijstellingen, waardoor je bij Zorgcollege versneld de opleiding in 12 maanden kunt afronden.

Toelating Opleiding doorstroom Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg

Toelating tot de opleiding vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarbij we kijken naar je motivatie, werkervaring en vooropleiding. De mbo-opleiding Doorstroom Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg is bestemd voor kandidaten met een diploma medewerker Maatschappelijke Zorg of een diploma Begeleider gehandicaptenzorg.

Inschrijven

*Daar waar zij staat kan ook hij gelezen worden.