Ondertekening convenant samenwerking sectorale aanpak zorg

Samenwerken voor meer mensen in de zorg Overheid, ondernemers en onderwijs slaan de handen ineen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen in kansrijke sectoren.

Op initiatief van het participatiebedrijf Stroomopwaarts ondertekenden Directzorg, Frankelandgroep, Zonnehuisgroep Vlaardingen, Axxicom Thuishulp, Gemiva, Tzorg, Careyn, Zorgcollege en Albeda College op 19 januari het convenant samenwerking sectorale aanpak voor de zorg. Door deze aanpak kunnen mensen die langdurig werkloos zijn en/of mensen die interesse hebben in werk in de zorg straks betaald aan de slag in de zorgsector. Zij krijgen hiervoor gerichte opleiding en begeleiding.

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is er een groep mensen die langdurig werkloos is. Deze mensen hebben intensieve begeleiding nodig om duurzaam aan het werk te gaan en te blijven. Bij de sectorale aanpak krijgen kandidaten de mogelijkheid om opleidingen te volgen en ervaring op te doen via een stage, vrijwilligerswerk of een ervaringsplek. In eerste instantie ligt de focus van de sectorale aanpak op de zorg. Later volgen ook andere sectoren zoals vervoer en transport.

Kennismaken met de zorg

Mensen die nog niet de vereiste kwalificaties hebben, kunnen op verschillende manieren kennismaken met de zorgsector. Bijvoorbeeld via de driedaagse training ‘Kennismaking met de zorg’. Hier leren zij wat het werk inhoudt. Ze volgen een praktijkles en krijgen een rondleiding in een zorginstelling. Voor mensen die nog niet toe zijn aan betaald werk en voor mantelzorgers is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen of aanvullende opleidingen te volgen. In de arbeidsmarktregio Rijnmond wordt een traject van 20 weken georganiseerd. Tijdens dit traject maken kandidaten via theorielessen en een stage kennis met de zorg. Daarna kunnen ze doorstromen naar een BBL-opleiding op niveau 2 en 3.

Opleidingen in de zorg

Het Zorgcollege, verschillende (thuis)zorgorganisaties, het Albeda College en Stroomopwaarts bieden gezamenlijk opleidingen aan voor de zorg op niveau 1 en 2. Door de krachten te bundelen kunnen kandidaten theorieonderwijs volgen en stagelopen bij een van de (thuis)zorgorganisaties. Mensen die nieuw zijn in de zorg, kunnen starten met vrijwilligerswerk om daarna niveau 1 van de leerlijn ‘Zorg en Dienstverlening te volgen.

Daarna kunnen zij doorstromen naar de opleiding ‘Helpende Zorg en Welzijn’ op niveau 2.

De sectorale aanpak zorgt ervoor dat meer mensen instromen in de zorg. Mensen die al in deze sector werken krijgen door deze aanpak meer kansen om door te stromen en zich verder te ontwikkelen.

Over Stroomopwaarts

In het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS bundelen de afdelingen werk en inkomen en de werkleerbedrijven van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hun krachten, ervaring en kennis. Eigen kracht en deelname aan de samenleving staan voorop bij de hulp aan inwoners, die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Stroomopwaarts helpt mensen hun weg te vinden naar werk. Wie dat nodig heeft, wordt door Stroomopwaarts gesteund met inkomen en zorg. Ondernemers kunnen bij Stroomopwaarts terecht om handen en voeten te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Nieuws

Aangenaam… Fred, docent bij Zorgcollege

Fred, docent bij Zorgcollege, heeft altijd al een passie gehad voor werken in de zorg. In dit interview vertelt hij hierover en over zijn overstap naar het docentschap. Hij geeft bij Zorgcollege alle vakken (behalve Nederlands, het gewone rekenen en verpleeg-praktische vaardigheden), is examendocent, BPV-begeleider, voorzitter van de toetscommissie én mentor.

Lees meer
Nieuws

Samen werken aan meer mensen in de zorg

Zorgcollege werkt langdurig samen met veel verschillende organisaties vanuit partnership. Want voor werken in de zorg geldt: samen staan we sterk! Zo werken wij ook samen met verschillende detacheerders en zzp-bemiddelaars. Onze missie daarbij is, om zorgprofessionals bevoegd en bekwaam te houden, zodat zij goed inzetbaar zijn én blijven.

Lees meer