Nieuwe benaming opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Met de invoering van het nieuwe kwalificatiedossier per 1 augustus 2016, zijn de zorgopleidingen niveau 2 tot en met 4 inhoudelijk aangepast aan de nieuwe eisen. Dit heeft ook gevolgen voor de benaming van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn (HZW) niveau 2. Deze opleiding heet nu Dienstverlening, met als uitstroomrichting Helpende Zorg en Welzijn.

Deze nieuwe benaming is nu ook terug te vinden op de website, de overeenkomsten en brochures. In plaats van Helpende Zorg en Welzijn staat nu de opleiding Dienstverlening, kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) vermeld.

De opleidingen van Zorgcollege zijn verkorte mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4 voor het volwassenenonderwijs. Wij zijn een wettelijk erkende mbo-onderwijsinstelling met een Crebo-registratie van DUO. Alle opleidingen van Zorgcollege zijn BBL-opleidingen. BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Bij een BBL-traject werk je minimaal 16 uur per week in de praktijk en ga je 1 dag per week naar school. Als BBL-student leer je dus vooral in de praktijk en dit doe je bij een SBB-erkend leerbedrijf.