In 6 maanden van uitkering naar betaalde baan via Zorgcollege

Twee derde gediplomeerden heeft arbeidscontract of uitzicht hierop

Dinsdag 12 december was het zover. In de aula van Zorgcollege mocht een groot deel van een selecte groep zorgstudenten het mbo-diploma voor Helpende niveau 2 in ontvangst nemen. Nog mooier: het grootste deel van de geslaagden (bijna 70%) heeft inmiddels een arbeidsovereenkomst getekend of is reeds in een ver stadium van de sollicitatie. Een fraai resultaat waar we als Zorgcollege uiteraard trots op zijn.

Voor de uitreiking stak directeur Ton van Drunen de loftrompet over de kandidaten: “Wij willen goed opgeleide mensen afleveren op de arbeidsmarkt. Dat is gelukt. Velen van jullie hebben een huishouden met een gezin. Om dan ook nog in een rap tempo te studeren én in een half jaar een diploma te halen is knap. Dan ben je een applausje waard.

Versneld traject

De diploma-uitreiking was de finale van een ‘project’ dat twee gemeentes in het leven hadden geroepen. De studenten (het grootste deel vrouw) waren aangemeld door de gemeentes BAR (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) en Rotterdam. De betreffende groepen studenten waren vooraf met zorg geselecteerd. Iva Amirson, projectleider namens de BAR-organisatie: “Aanleiding voor het project was dat een aantal kandidaten met uitkering al affiniteit had met de zorg. Helaas hadden zij nog geen startkwalificatie om te beginnen met werk. Dit was de reden om in gesprek te gaan met onderwijsaanbieders die een versneld traject konden aanbieden. Zorgcollege kon dat waardoor we weloverwogen hebben gekozen voor Zorgcollege.

Geslaagd

Amirson vervolgt: ”Van de elf kandidaten zijn er momenteel zes aan de slag bij een werkgever. De rest helaas nog niet. Onze deadline hebben we daardoor niet gehaald, waardoor we niet weten of er een vervolg gaat komen. Uiteraard zijn we wel blij met de kandidaten die voor hun opleiding geslaagd zijn en daar een baan aan hebben overgehouden.

Een van de geslaagden met een baan is Ashantie uit Barendrecht. Ze is enthousiast: “Niet iedereen met een uitkering kon zomaar deze opleiding doen. Ik gelukkig wel.” Ashantie had al affiniteit met de zorg en reeds eerder een zorgopleiding op niveau 3 gevolgd maar deze destijds niet kunnen afmaken. “Ik miste een startkwalificatie. Deze heb ik nu kunnen behalen. Inmiddels heb ik een baan voor 26 uur bij Bavo Europoort en ben ik van niemand meer afhankelijk. Precies wat ik wilde.

Startkwalificatie

Bregt van de Vlist is projectleider startkwalificatie voor de gemeente Rotterdam en vertelt wat de insteek was voor zijn gemeente. “Rotterdam heeft vanuit het cluster Werk en Inkomen een scholingsvraag geformuleerd voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering. Wij hebben toen Zorgcollege benaderd om gezamenlijk vorm en inhoud te geven aan de opleiding. De opleiding sluit goed aan bij de behoefte van de gemeente om werkzoekenden op te leiden voor het diploma Helpende zorg en welzijn (mbo-niveau 2). Doelstelling hierbij was dat werkzoekenden zo een gerichte specifieke startkwalificatie bemachtigen en zicht krijgen op een baan in de zorg.  

125 duizend mensen tekort

Ton van Drunen kijkt terug op een geslaagd traject. “Er is momenteel een tekort van zo’n 10 duizend professionals in de zorg. Nog verontrustender is dat dit aantal over enkele jaren stijgt naar 125 duizend. We worden steeds ouder en dat brengt meer ziektes en klachten met zich mee. Daarnaast wordt de groep ouderen steeds groter. De mensen die vandaag hun diploma in ontvangst hebben genomen zijn een deel van de oplossing. Het probleem is vele malen groter en vraagt om structurele antwoorden. Nieuwe mensen aantrekken valt niet mee. Het imago van de zorg is, vooral bij jongeren,  niet zo sexy. Vroeger was een goed hart voldoende om in de zorg te werken. Nu heb je ook papieren nodig en moet je over heel wat vaardigheden beschikken. Een ding is zeker, met een diploma van Zorgcollege kom je aan een baan.

Nieuws

Inspectie van het Onderwijs tevreden over private opleider

De Inspectie van het Onderwijs heeft recentelijk de verkorte opleidingen van private opleiders onderzocht. De Inspectie stelt vast dat het onderwijs op orde is. De onderwijsprogramma’s van de private opleiders zijn intensief en het tempo is hoog. Lesuitval, zo schrijft de Inspectie, komt nauwelijks voor.  Betrokken docenten verzorgen de lessen in kleine groepen. 

Lees meer