Zuurstof Toedienen en Trachea Verzorgen

De bijscholing Zuurstof Toedienen  en Trachea Verzorgen is speciaal ontworpen voor de Verzorgende IG en Verpleegkundige. Ideaal om bevoegd te blijven voor het BIG-register, als opfriscursus of als verdieping van je diploma Verzorgende IG of Verpleegkundige.

Inschrijven

Er zijn nu nog geen nieuwe data bekend. Op de hoogte blijven van nieuwe data? Stuur ons een bericht met je contactgegevens en je opleidings- of cursuskeuze.

Over Zuurstof Toedienen en Trachea Verzorgen
De bijscholing Zuurstof toedienen en Trachea Verzorgen is verdeeld over 1 dag en beslaat ongeveer 3 uur. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Verzorgende IG niveau 3
+ Indicatie voor zuurstof toedienen
+ Verschillende toedieningsvormen en verzorgen
+ Gebruik cilinder en berekenen inhoud
+ Over- en onderdoseren
+ Complicaties
+ Tracheastoma en -canule verzorgen
+ Oppervlakkig uitzuigen
+ Fixatiemateriaal verwisselen
+ Bevestiging tracheacanule verwisselen

Verpleegkunde niveau 4/5
+ Indicatie voor zuurstof toedienen
+ Verschillende toedieningsvormen en verzorging
+ Gebruik van cilinder en het berekenen van de inhoud
+ Over- en onderdoseren
+ Complicaties
+ Uitzuigen mond- en keelholte
+ Verzorgen tracheastoma
+ Verzorgen tracheacanule
+ Verwisselen en schoonmaken binnencanule
+ Bevestiging tracheacanule verwisselen
+ Fixatiemateriaal verwisselen

Toets
De behandelde onderdelen van deze bijscholing worden getoetst aan de hand van Vilans protocollen. Het certificaat ontvang je twee weken na afloop van de bijscholing. Hierop zijn alle onderdelen waarvoor je bent geslaagd duidelijk aangegeven.

De waarde van de bijscholing Zuurstof Toedienen en Trachea Verzorgen
Het certificaat van deze bijscholing geeft meerwaarde aan je huidige kwalificatie. Je hebt aantoonbaar gewerkt aan kwaliteit en deskundigheidbevordering. Je hebt je kennis verdiept. Dit is een belangrijke pre voor werkgevers. Je hebt bovendien aangetoond dat je jezelf verder kunt ontwikkelen.

Voorbehouden handelingen
Zuurstof toedienen is een risicovolle, voorbehouden handeling (VBH).
Voorbehouden handelingen zijn verpleegtechnische handelingen die alleen bevoegde zorgverleners mogen uitvoeren.

Toelating Zuurstof Toedienen en Trachea Verzorgen
Deze bijscholing staat open voor kandidaten die minimaal in het bezit zijn van het diploma Verzorgende IG niveau 3.

Erkend onderwijs
Zorgcollege is een crebo-geregistreerde onderwijsinstelling. Hiermee staan wij borg voor de kwaliteit en actualiteit van de bijscholing. Het lesmateriaal betrekken we van de erkende opleidingen, waardoor de bijscholing nauw aansluit op de wettelijke eisen die gelden voor het zorgvak. De bijscholingen worden verzorgd door gekwalificeerde docenten die afkomstig zijn uit de zorgpraktijk.

Zorgcollege is lid van de Nederlandse Raad voor Trainigen en Opleidingen (NRTO). Onze bijscholingen voldoen aan de acht kwaliteitseisen van het NRTO-Keurmerk.

Zorgcollege. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

Kosten Zuurstof Toedienen
De bijscholing Zuurstof Toedienen kost € 225,-. Geen verborgen kosten. Dit bedrag dekt alle kosten, inclusief eindtoets, één herkansing en het lesmateriaal.

De belastingdienst vergoedt je studiekosten! 
Iedereen heeft recht op betaalbaar en gedegen beroepsonderwijs. Als je een opleiding voor jouw (toekomstige) beroep volgt dan mag je alle studiekosten hiervoor fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt alleen een drempel van € 250, -. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal.

Highlights

Duur: 1 lesdag van 3 uur

Toelating: Vanaf diploma Verzorgende IG niveau 3

Kosten: € 225,-

V&VN accreditatiepunten