Carrouseldag

Voorbehouden en risicovolle handelingen voor Verzorgenden-IG en Verpleegkundigen

De carrouseldag Voorbehouden en risicovolle handelingen richt zich op zorgprofessionals die werkzaam zijn als verpleegkundige of verzorgende-ig. De carrouseldag is zeer geschikt voor zzp’ers in de zorg.

Wij zorgen ervoor dat je weer bevoegd bent, zodat je je in de praktijk verder kunt bekwamen.

Inschrijven

Inhoud carrouseldag

Het doel van de scholing is dat verzorgenden en verpleegkundigen, die bevoegd zijn om de handelingen uit te voeren, beschikken over actuele kennis en bekwaam zijn en blijven in de uitvoering van voorbehouden en risicovolle handelingen. Door scholing en oefenen tijdens de scholing word je bevoegd. Door te oefenen in de praktijk word je bekwaam.

Tijdens de carrouseldag geven we je kennis en inzicht over de voorbehouden en risicovolle handelingen, conform de geldende Vilans-protocollen.

Onder toezicht van een gediplomeerde trainer voer je onderstaande voorbehouden en risicovolle handelingen uit, conform de geldende Vilans-protocollen.

Duur training

Een dag van 9.30 uur tot 16.30 uur

Maximaal 12 deelnemers

Handeling Toelichting
Wet BIG* Kennis en inzicht van de wet BIG en de gevolgen daarvan voor de dagelijkse praktijk.
Medicatie; veiligheid en risicosignalering. Toedieningswijzen: (par)enteraal. Indicaties en contra-indicaties. Beoogde effecten, overgevoeligheid, allergie, anafylactische shock.
Enterale voeding/sondevoeding Het inbrengen en verwijderen van een maagkatheter. Het toedienen van sondevoeding met een voedingspomp en via bolus-toediening. Het verzorgen van en/of toedienen van voeding en medicatie via de PEG (J)-sonde. Spoelen van de PEG (J).
Stomazorg Urostoma, ileostoma, colonstoma. Dubbelloopsstoma. Tijdelijk en permanent stoma. Stomazorg en materialen. Toedienen van (verlengde) microlax/klysma en irrigatie van de stoma.
Blaaskatheter Materialen en toepassingen. Inbrengen en verwijderen van een verblijfskatheter bij de man/vrouw. Het verzorgen en/of verwisselen van een suprapubisch katheter. Blaasspoelen met urotainer. Katheterspoeling uitvoeren. Het verzorgen van een urostoma. Het verzorgen van een nefrodrain.
Injecteren Veilige naalden. Het klaarmaken van een injectie met medicatie. Het toedienen van subcutane en intramusculaire injecties. Het inbrengen van een saf-t-intima of veilige venflon i.v.m. comfortbeleid of een hypodermoclyse. Het toedienen van medicijnen per subcutane en intramusculaire injectie. Het toedienen van insuline met een insulinepen. Het bepalen van de bloedsuikerwaarde.
Wondzorg Wondclassificatie (WCS en TIME). Observeren van en rapporteren over wonden. Het verzorgen van  wonden. Verbandmaterialen: doelen en toepassing. Het aanbrengen van de diverse verbandmaterialen.
Zuurstoftoediening Via cilinder en zuurstofconcentrator. Zuurstoftoediening, de zorg voor eigen veiligheid en die van de cliënt. Meten van de O2 saturatie.

* De Wet BIG is een vast onderdeel van deze carrouseldag

Toelating Training Voorbehouden en risicovolle handelingen

Deelnemers aan de training/toetsing Voorbehouden en risicovolle handelingen dienen in het bezit te zijn van een:

  • Diploma Verzorgende-IG
    Diploma verpleegkundige (mbo of hbo)
  • Geldige BIG-registratie (alleen voor verpleegkundigen)

Certificering

Je ontvangt een certificaat van de door jou gekozen en correct uitgevoerde voorbehouden en risicovolle handelingen, conform de geldende Vilans-protocollen.

Erkend onderwijs
Zorgcollege is een crebo-geregistreerde onderwijsinstelling. Hiermee staan wij borg voor de kwaliteit en actualiteit van de bijscholing. Het lesmateriaal betrekken we van de erkende opleidingen, waardoor de bijscholing nauw aansluit op de wettelijke eisen die gelden voor het zorgvak. De bijscholingen worden verzorgd door gekwalificeerde docenten/trainers die afkomstig zijn uit de zorgpraktijk.

Zorgcollege is lid van de Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen (NRTO). Onze bijscholingen voldoen aan de acht kwaliteitseisen van het NRTO-Keurmerk.

Zorgcollege. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

Kosten 
De carrouseldag Voorbehouden en risicovolle handelingen kost € 295,-. Geen verborgen kosten. Dit bedrag dekt alle kosten, inclusief het lesmateriaal.

Highlights

Duur: 1 lesdag

Toelating: Vanaf diploma Verzorgende IG niveau 3
Geldige BIG-registratie

Kosten: € 295,-

Max. 12 deelnemers