Onbegrepen Gedrag

De bijscholing Onbegrepen Gedrag is speciaal ontwikkeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die werken in de Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT). Het biedt je een verdieping op je diploma. We werken met actuele en herkenbare situaties uit de praktijk. Zodat je na de cursus concrete handvaten hebt voor de omgang met onbegrepen gedrag van je cliënten.

Inschrijven

Er zijn nu nog geen nieuwe data bekend. Op de hoogte blijven van nieuwe data? Stuur ons een bericht met je contactgegevens en je opleidings- of cursuskeuze.

Over de bijscholing Onbegrepen Gedrag
Onbegrepen gedrag is gedrag dat we niet goed kunnen verklaren. Onbegrepen gedrag komt regelmatig voor bij ouderen. Er zijn meerdere mogelijke oorzaken van onbegrepen gedrag. Bij ouderen zijn veelvoorkomende oorzaken cognitieve problemen, rouw, ziektes, het ontbreken van dagstructuur en psychiatrische stoornissen. Als je aan onbegrepen gedrag denkt dan denk je waarschijnlijk al snel aan agressief gedrag zoals boosheid of fysiek agressief gedrag zoals slaan. Toch valt er nog veel meer onder onbegrepen gedrag. Bijvoorbeeld ook dwalen, om aandacht vragen, klagen, schreeuwen en het dag, en nachtritme omdraaien. Onbegrepen gedrag heeft veel impact op de kwaliteit van leven van de cliënt. Daarnaast is onbegrepen gedrag vaak een veroorzaker van overbelasting bij mantelzorgers. Onbegrepen gedrag maakt de zorg voor de cliënt ontzettend zwaar.

Inhoud bijscholing Onbegrepen Gedrag
De bijscholing Onbegrepen Gedrag is verdeeld over drie dagen van 6 uur. De geschatte tijd aan zelfstudie is ongeveer 12 uur. Deze bijscholing behandelt de volgende onderwerpen:
• Dementie en delier.
• Psychiatrische aandoeningen.
• Psychofarmaca en polyfarmacie.
• Verslaving en middelengebruik.
• Onbegrepen gedrag voorkomen.
• De-escalerend handelen.
• Omgaan met agressie.
• Wetgeving zorg en dwang.
• Motiverende gespreksvoering.
• Communiceren met psychogeriatrische cliënten.
• Praktijksituaties oefenen met een acteur.

Toelating Bijscholing Onbegrepen Gedrag
Deze bijscholing staat open voor deelnemers met een diploma verzorgende (IG) of verpleegkundige niveau 4, 5 en 6. De bijscholing is speciaal ontwikkeld voor deelnemers die werken in de VVT.

Accreditatie Kwaliteitsregister V&VN
Voor de bijscholing Onbegrepen gedrag heeft Zorgcollege accreditatie aangevraagd bij het kwaliteitsregister V&VN. De aanvraag is nog in behandeling. Voor de start van de bijscholing is bekend of de accreditatie is goedgekeurd. Voor de bijscholing zijn 18 accreditatiepunten aangevraagd. Geef bij de aanvang van de bijscholing je V&VN-nummer door, dan vragen wij, na het behalen van je certificaat, de punten voor je op.

Erkend onderwijs
Zorgcollege is een crebo-geregistreerde onderwijsinstelling. Hiermee staan wij borg voor de kwaliteit en actualiteit van de bijscholing. Het lesmateriaal betrekken we van de erkende opleidingen, waardoor de bijscholing nauw aansluit op de wettelijke eisen die gelden voor het zorgvak. De bijscholingen worden verzorgd door gekwalificeerde docenten die afkomstig zijn uit de zorgpraktijk.

Zorgcollege is lid van de Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen (NRTO). Onze bijscholingen voldoen aan de acht kwaliteitseisen van het NRTO-Keurmerk.

Zorgcollege. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

Kosten bijscholing Onbegrepen Gedrag
De bijscholing Onbegrepen Gedrag kost € 775,-. Geen verborgen kosten. Dit bedrag dekt alle kosten, inclusief het lesmateriaal.

De belastingdienst vergoedt je studiekosten!
Iedereen heeft recht op betaalbaar en gedegen beroepsonderwijs. Als je een opleiding voor jouw (toekomstige) beroep volgt dan mag je alle studiekosten hiervoor fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt alleen een drempel van € 250, -. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal.

Highlights

Duur: 3 lesdagen

Toelating: Vanaf diploma Verzorgende IG niveau 3

Kosten: € 775,-

V&VN accreditatiepunten

Praktijksituaties oefenen met een acteur