Maagsonde, Stomazorg en Katheteriseren

De bijscholing Maagsonde, Stomazorg en Katheteriseren is speciaal ontworpen voor de Verzorgende IG en Verpleegkundige. Ideaal om bevoegd te blijven voor het BIG-register, als opfriscursus of als verdieping van je diploma Verzorgende IG of Verpleegkundige.

Inschrijven

Er zijn nu nog geen nieuwe data bekend. Op de hoogte blijven van nieuwe data? Stuur ons een bericht met je contactgegevens en je opleidings- of cursuskeuze.

Over Maagsonde, Stomazorg en Katheteriseren
De bijscholing Maagsonde, Stomazorg en Katheteriseren is verdeeld over 1 dag en beslaat ongeveer 7 uur. De geschatte tijd aan zelfstudie is ongeveer 4 uur. Deze bijscholing behandeld de volgende onderwerpen:

Katheteriseren
+ Katheteriseren man/vrouw
+ Blaasspoelen
+ Suprapubische verblijfskatheter verzorgen en verwisselen

Maagsonde en sondevoeding
+ Neus-maagsonde inbrengen en verwijderen
+ PEG-sonde verzorgende en verwisselen
+ Sondevoeding toedienen
+ Installeren van de voedingspomp
+ Medicatie via de sonde

Verzorgen van de stoma
+ UP/AP verzorgen
+ Materiaal gebruik
+ Spoelen en laxeren (darmirrigatie)

Toets
De behandelde onderdelen van deze voorbehouden handelingen worden in een oefensituatie getoetst aan de hand van Vilans protocollen. Het certificaat ontvang je twee weken na afloop van de bijscholing. Hierop zijn alle onderdelen waarvoor je bent geslaagd duidelijk aangegeven.

De waarde van de bijscholing Maagsonde, Stomazorg en Katheteriseren
Deze bijscholing is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&VN. Hierdoor behaal je geaccrediteerde punten die worden toegevoegd aan het kwaliteitsregister. Het certificaat van deze bijscholing geeft meerwaarde aan je huidige kwalificatie. Je hebt aantoonbaar gewerkt aan kwaliteit en deskundigheidbevordering. Je hebt je kennis verdiept. Dit is een belangrijke pre voor werkgevers. Je hebt bovendien aangetoond dat je jezelf verder kunt ontwikkelen.

Voorbehouden, risicovolle handelingen
Katheteriseren en het toedienen van medicatie via sonde zijn een risicovolle, voorbehouden handelingen (VBH).
Voorbehouden handelingen zijn verpleegtechnische handelingen die alleen bevoegde zorgverleners mogen uitvoeren.

Toelating Maagsonde, Stomazorg en Katheteriseren
Deze bijscholing staat open voor kandidaten die minimaal in het bezit zijn van het diploma Verzorgende IG niveau 3.

Accreditatie Kwaliteitsregister V&VN
Voor de gehele bijscholing Maagsonde, Stomazorg en Katheteriseren is Zorgcollege geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&VN. In totaal kun je voor deze bijscholing 3 accreditatiepunten aanvragen op niveau 3 en 4 accreditatiepunten op niveau 4. Geef bij de aanvang van de bijscholing je V&VN-nummer door, dan vragen wij na het behalen van je certificaat de punten voor je op.

Erkend onderwijs
Zorgcollege is een crebo-geregistreerde onderwijsinstelling. Hiermee staan wij borg voor de kwaliteit en actualiteit van de bijscholing. Het lesmateriaal betrekken we van de erkende opleidingen, waardoor de bijscholing nauw aansluit op de wettelijke eisen die gelden voor het zorgvak. De bijscholingen worden verzorgd door gekwalificeerde docenten die afkomstig zijn uit de zorgpraktijk.

Zorgcollege is lid van de Nederlandse Raad voor Trainigen en Opleidingen (NRTO). Onze bijscholingen voldoen aan de acht kwaliteitseisen van het NRTO-Keurmerk.

Zorgcollege. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

Kosten bijscholing Maagsonde, Stomazorg en Katheteriseren
De bijscholing Maagsonde, Stomazorg en Katheteriseren kost € 375,-. Geen verborgen kosten. Dit bedrag dekt alle kosten, inclusief eindtoets, één herkansing en het lesmateriaal.

De belastingdienst vergoedt je studiekosten! 
Iedereen heeft recht op betaalbaar en gedegen beroepsonderwijs. Als je een opleiding voor jouw (toekomstige) beroep volgt dan mag je alle studiekosten hiervoor fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt alleen een drempel van € 250, -. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal.

Highlights

Duur: 1 lesdag van 7 uur

Toelating: Vanaf diploma Verzorgende IG niveau 3

Kosten: € 375,-

V&VN accreditatiepunten