BIG Herregistratie Verpleegkundige

Voor het aanvragen van een herregistratie als verpleegkundige in het landelijk BIG-register moet je voldoen aan een werkervaringseis. Je moet in een periode van vijf jaar minimaal 2080 uur als verpleegkundige werkzaam zijn geweest. Voldoe je niet aan deze eis dan kun je je alsnog herregistreren wanneer je slaagt voor het landelijk examen BIG Herregistratie Verpleegkundige.

Zorgcollege heeft een speciale bijscholingscursus BIG Herregistratie voor verpleegkundigen ontwikkeld. Hiermee kun je je optimaal voorbereiden op het landelijke examen. In de cursus komen de kerncompetenties en vaardigheden aan bod die ook getoetst worden in dit examen.

Vanaf volgend jaar wordt het BIG Herregistratie examen herzien. Naast een theoretisch examen zal er ook een praktijkexamen afgenomen worden. Het examen in de huidige vorm wordt in 2020 nog aangeboden op verschillende locaties, verschillende data. Speciaal hiervoor organiseert Zorgcollege extra examentrainingen in Amsterdam, Nijmegen en Rotterdam. Neem contact met ons op voor meer informatie of schrijf je direct in via de website!

 

Inschrijven

Over de bijscholing BIG Herregistratie
De bijscholingscursus BIG Herregistratie voor verpleegkundigen is nodig voor je (her)registratie in het BIG-register. Het scholingstraject van de BIG Herregistratie is verdeeld over 3 lesdagen van 7 uur.

De waarde van de bijscholing BIG Herregistratie
Deze bijscholingscursus bereidt je optimaal voor op het verplichte landelijk examen voor de periodieke registratie BIG. Met het Periodiek Registratie Certificaat kun je je aanvraag voor herregistratie in het BIG register indienen. De bijscholing BIG Herregistratie leidt tot aantoonbaar hogere slagingskans voor het examen periodieke registratie BIG.

Deze voorbereidende bijscholingscursus op het landelijk examen BIG Herregistratie Verpleegkundige bestaat uit 3 lesdagen van 7 uur en behandelt de volgende onderdelen van het landelijk examen:
+ Het afnemen van een anamnese
+ Het onderkennen van dreigende of bestaande gezondheidsproblemen
+ Het opstellen van een verpleegplan
+ Het uitvoeren van de verpleegkundige zorg
+ Het evalueren en vastleggen van de verpleegkundige zorg
+ De professionele ontwikkeling
+ Het samenwerken met andere beroepsgroepen in de zorg
+ Het bieden van goede kwaliteit van zorg

Paar tips voor een goede voorbereiding
Leerboeken gericht op het examen BIG Herregistratie zijn gericht op de branchespecificatie Ziekenhuizen (ZH), Gehandicaptenzorg (GHZ), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) of Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

We raden je aan om, ter voorbereiding op het examen, het volgende leerboek aan te schaffen:

+ Nu zorg – Niveau 4 onder de knie (ISBN 9789001891688)

Op de website van de uitgever vind je meer informatie:
+ Nu Zorg – Noordhoff Uitgevers

Toelating bijscholing BIG Herregistratie
Deze bijscholing staat open voor kandidaten die minimaal in het bezit zijn van het diploma Verpleegkunde op niveau 4 of 5.

Examen BIG Herregistratie
Deze bijscholingscursus bereidt je voor op het landelijk BIG herregistratie examen.

Let op:
+ Meld je tijdig aan voor het landelijk Examen BIG Herregistratie Verpleegkundige
+ De bijscholing BIG Herregistratie bereidt je voor op het landelijk herregistratie examen. Deze wordt niet door Zorgcollege afgenomen.

Erkend onderwijs
Zorgcollege is een crebo-geregistreerde onderwijsinstelling. Hiermee staan wij borg voor de kwaliteit en actualiteit van de bijscholing. Het lesmateriaal betrekken we van de erkende opleidingen, waardoor de bijscholing nauw aansluit op de wettelijke eisen die gelden voor het zorgvak. De bijscholingen en cursussen worden verzorgd door gekwalificeerde docenten die afkomstig zijn uit de zorgpraktijk.

Zorgcollege is lid van de Nederlandse Raad voor Trainigen en Opleidingen (NRTO). Onze bijscholingen en cursussen voldoen aan de acht kwaliteitseisen van het NRTO-Keurmerk.

Zorgcollege. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

Kosten cursus BIG Herregistratie
De bijscholing BIG Herregistratie kost € 995,-. Dit bedrag dekt alle kosten van de voorbereidende cursus op het examen.

Let op: in dit bedrag zijn de kosten van het landelijk examen niet inbegrepen. Aanmelding voor het landelijk examen, betaling van dit examen en de terugkoppeling over het examen, lopen allemaal tussen deelnemer en ROC Midden Nederland.

De belastingdienst vergoedt je studiekosten! 
Iedereen heeft recht op betaalbaar en gedegen beroepsonderwijs. Als je een opleiding of cursus voor jouw (toekomstige) beroep volgt dan mag je alle studiekosten hiervoor fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt alleen een drempel van € 250, -. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal.

Highlights

Duur: 3 lesdagen

Toelating: Diploma Verpleegkunde niveau 4 of 5

Hoogste slagingspercentage!

Kosten: € 995,-