BIG Herregistratie VVT

Voor het aanvragen van een herregistratie als verpleegkundige in het landelijk BIG-register moet je voldoen aan een werkervaringseis. Je moet in een periode van vijf jaar minimaal 2080 uur als verpleegkundige werkzaam zijn geweest. Voldoe je niet aan deze eis dan kun je je alsnog herregistreren wanneer je slaagt voor het landelijk examen BIG Herregistratie Verpleegkundige.

Dit landelijke examen bestaat uit twee onderdelen. Een generiek examen en een branchespecifiek examen. Met onze scholing voor de BIG-herregistratie bereid je je voor op dit examen. De kennis die je opdoet sluit helemaal aan bij het generieke examen. Ook in het branche specifieke examen komt deze kennis terug. Daarnaast heb je voor het branche specifieke examen aanvullende kennis nodig van de branche waar jij examen in doet: ziekenhuis, GGZ, gehandicaptenzorg of VVT (verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg).

Inschrijven

Over de bijscholing BIG Herregistratie VVT
De bijscholingscursus BIG Herregistratie VVT haalt je kennis op over de branche verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg. Het scholingstraject van de BIG Herregistratie VVT bestaat uit 1 dagdeel van 3 uur.

De waarde van de bijscholing BIG Herregistratie VVT
Deze bijscholingscursus bereid je samen met de reguliere bijscholing BIG herregistratie optimaal voor op het verplichte landelijk examen voor de periodieke registratie BIG. Met het Periodiek Registratie Certificaat kun je je aanvraag voor herregistratie in het BIG-register indienen. De bijscholing BIG Herregistratie leidt tot aantoonbaar hogere slagingskans voor het examen periodieke registratie BIG.

Deze voorbereidende bijscholingscursus op het landelijk examen BIG Herregistratie VVT behandelt de volgende onderdelen van het landelijk examen:

+ Cognitieve aandoeningen: dementie (verschillende soorten), Korsakov, delier.
+ Benaderingswijzen: realiteitsoriëntatie benadering, validation, reminiscentie, warme zorg, snoezelen, PDL.
+ Omgaan met onvoorziene en crisissituaties: wet BOPZ en de nieuwe wet Zorg en dwang, middelen en maatregelen, omgaan met agressie, meldcode huiselijk geweld.
+ Ziektebeelden: CVA, Parkinson, decompensatio cordis, COPD.

Toelating bijscholing BIG Herregistratie VVT
Deze bijscholing staat open voor kandidaten die minimaal in het bezit zijn van het diploma Verpleegkunde op niveau 4 of 5.

Examen BIG Herregistratie
Deze bijscholingscursus bereid je voor op het landelijk BIG herregistratie examen voor het branchespecifieke onderdeel VVT.

Let op:
+ Meld je tijdig aan voor het landelijk Examen BIG Herregistratie Verpleegkundige
+ Deze bijscholing BIG Herregistratie bereidt je voor op het landelijk examen voor het onderdeel VVT! Deze cursus is niet geschikt als je kiest voor een van de andere branches: ziekenhuis, GGZ of gehandicaptenzorg.

Erkend onderwijs
Zorgcollege is een crebo-geregistreerde onderwijsinstelling. Hiermee staan wij borg voor de kwaliteit en actualiteit van de bijscholing. Het lesmateriaal betrekken we van de erkende opleidingen, waardoor de bijscholing nauw aansluit op de wettelijke eisen die gelden voor het zorgvak. De bijscholingen en cursussen worden verzorgd door gekwalificeerde docenten die afkomstig zijn uit de zorgpraktijk.

Zorgcollege is lid van de Nederlandse Raad voor Trainigen en Opleidingen (NRTO). Onze bijscholingen en cursussen voldoen aan de acht kwaliteitseisen van het NRTO-Keurmerk.

Zorgcollege. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

Kosten cursus BIG Herregistratie VVT
De bijscholing BIG Herregistratie kost € 142,-. Dit bedrag dekt alle kosten van de voorbereidende cursus op het examen.

Let op: in dit bedrag zijn de kosten van het landelijk examen niet inbegrepen. Aanmelding voor het landelijk examen, betaling van dit examen en de terugkoppeling over het examen, lopen allemaal tussen deelnemer en ROC Midden Nederland.

De belastingdienst vergoedt je studiekosten! 
Iedereen heeft recht op betaalbaar en gedegen beroepsonderwijs. Als je een opleiding of cursus voor jouw (toekomstige) beroep volgt dan mag je alle studiekosten hiervoor fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt alleen een drempel van € 250, -. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal.

Highlights

Duur: 1 lesdagen van 3 uur

Toelating: Diploma Verpleegkunde niveau 4 of 5

Hoogste slagingspercentage!

Kosten: € 142,-