BIG Herregistratie Praktijk

Voor het aanvragen van een herregistratie als verpleegkundige in het landelijk BIG-register moet je voldoen aan een werkervaringseis. Je moet in een periode van vijf jaar minimaal 2080 uur als verpleegkundige werkzaam zijn geweest. Voldoe je niet aan deze eis dan kun je je alsnog herregistreren wanneer je slaagt voor het landelijk examen BIG herregistratie Verpleegkundige.

Vanaf 1 januari 2021 wordt naast een kennisexamen ook een praktijkexamen en een examengesprek afgenomen. Meer informatie over de BIG herregistratie examens en het aanmelden voor examens is te vinden via www.herregistratiewetbig.nl.

Zorgcollege heeft twee examentrainingen BIG herregistratie voor verpleegkundigen ontwikkeld. Hiermee kun je je optimaal voorbereiden op de examens.

De examentraining BIG herregistratie praktijk bereidt je voor op het examen praktijkvaardigheden en het examengesprek.

De examentraining BIG herregistratie theorie bereidt je voor op het kennisexamen. Dit kennisexamen bestaat uit 60 vragen en wordt digitaal afgenomen. Kijk voor meer informatie over deze training op: BIG Herregistratie Theorie.
Inschrijven

Over de training BIG Herregistratie Praktijk
De examentraining BIG herregistratie praktijkvaardigheden voor verpleegkundigen bereidt je voor op het examen praktijkvaardigheden/examengesprek. De training bestaat uit 2 lesdagen voorbereiding op het examenpraktijkvaardigheden/examengesprek.

De waarde van de training BIG Herregistratie Praktijk
Deze training bereidt je optimaal voor op het verplichte landelijk examen voor de periodieke registratie BIG. Met het Periodiek Registratie Certificaat kun je je aanvraag voor herregistratie in het BIG register indienen. De bijscholing BIG Herregistratie leidt tot aantoonbaar hogere slagingskans voor het examen periodieke registratie BIG.

De examentraining BIG herregistratie praktijkvaardigheden en examengesprek over klinisch redeneren bestaat uit 2 lesdagen van 7 uur en kost € 695,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal dat tijdens de cursus wordt uitgereikt. Indien ook de examentraining kennisexamen is gevolgd bij Zorgcollege dan krijg je € 100,- korting op de examentraining verpleegkundige vaardigheden/klinisch redeneren.

Toelating training BIG Herregistratie praktijk
Deze training staat open voor kandidaten die minimaal in het bezit zijn van het diploma Verpleegkunde op niveau 4 of 5 en geregistreerd zijn geweest in het BIG-register of de examens doen in het kader van diplomawaardering.

Examen BIG Herregistratie
De examentrainingen van Zorgcollege bereiden je voor op het landelijk BIG herregistratie examen.

Let op:
+ Meld je tijdig aan voor het landelijk Examen BIG Herregistratie Verpleegkundige.
+ Het examen praktijkvaardigheden en het examengesprek kan pas gedaan worden, nadat het kennisexamen met een voldoende is afgesproken.
+ De examentraining BIG herregistratie bereidt je voor op de landelijke herregistratie examens. De inschrijving en verwerking van de examens vindt plaats via www.herregistratiewetbig.nl.

Erkend onderwijs
Zorgcollege is een crebo-geregistreerde onderwijsinstelling. Hiermee staan wij borg voor de kwaliteit en actualiteit van de bijscholing. Het lesmateriaal betrekken we van de erkende opleidingen, waardoor de bijscholing nauw aansluit op de wettelijke eisen die gelden voor het zorgvak. De bijscholingen en cursussen worden verzorgd door gekwalificeerde docenten die afkomstig zijn uit de zorgpraktijk.

Zorgcollege is lid van de Nederlandse Raad voor Trainigen en Opleidingen (NRTO). Onze bijscholingen en cursussen voldoen aan de acht kwaliteitseisen van het NRTO-Keurmerk.

Zorgcollege. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

Kosten training BIG Herregistratie Praktijk

De examentraining BIG herregistratie praktijkvaardigheden en examengesprek klinisch redeneren kost € 695,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal dat tijdens de training wordt uitgereikt.

Wanneer je ook gebruikt maakt van de examentraining BIG Herregistratie Theorie, dan ontvang je € 100,- korting.

Let op: in dit bedrag zijn de kosten van het landelijk examen niet inbegrepen. Aanmelding en betaling voor de examens BIG herregistratie vindt plaats via www.herregistratiewetbig.nl

De belastingdienst vergoedt je studiekosten! 
Iedereen heeft recht op betaalbaar en gedegen beroepsonderwijs. Als je een opleiding of cursus voor jouw (toekomstige) beroep volgt dan mag je alle studiekosten hiervoor fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt alleen een drempel van € 250, -. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal.

Highlights

Duur: 2 lesdagen

Toelating: Diploma Verpleegkunde niveau 4 of 5

Kosten: € 695,-