BIG Herregistratie Examengesprek Klinisch redeneren

Voor het aanvragen van een herregistratie als verpleegkundige in het landelijk BIG-register moet je voldoen aan een werkervaringseis. Je moet in een periode van vijf jaar minimaal 2080 uur als verpleegkundige werkzaam zijn geweest. Voldoe je niet aan deze eis dan kun je je alsnog herregistreren wanneer je slaagt voor het landelijk examen BIG herregistratie Verpleegkundige.

Om je te kunnen herregistreren dien je 3 examens uit te voeren:
– Kennisexamen
– Praktijkexamen (vaardigheden)
– Examengesprek Klinisch redeneren

Meer informatie over de BIG herregistratie examens en het aanmelden voor examens is te vinden via www.herregistratiewetbig.nl.

Zorgcollege heeft twee examentrainingen BIG herregistratie voor verpleegkundigen ontwikkeld. Hiermee kun je je optimaal voorbereiden op de examens.

De examentraining BIG herregistratie examengesprek Klinisch redeneren bereidt je voor op het examengesprek.

De examentraining BIG herregistratie theorie en praktijk bereidt je voor op zowel het kennisexamen als op het praktijkexamen.

Inschrijven

Over de training BIG Herregistratie Examengesprek Klinisch redeneren

De examentraining BIG herregistratie Examengesprek Klinisch redeneren voor verpleegkundigen bereidt je voor op het examengesprek. De training bestaat uit 1 lesdag.

De waarde van de training BIG Herregistratie Praktijk
Deze training bereidt je optimaal voor op het verplichte landelijk examen voor de periodieke registratie BIG. Met het Periodiek Registratie Certificaat kun je je aanvraag voor herregistratie in het BIG register indienen. De bijscholing BIG Herregistratie leidt tot aantoonbaar hogere slagingskans voor het examen periodieke registratie BIG.

De examentraining BIG herregistratie voor het examengesprek over Klinisch redeneren bestaat uit 1 lesdag van 7 uur en kost € 295,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal dat tijdens de cursus wordt uitgereikt. Indien ook de examentraining Theorie en Praktijk is gevolgd bij Zorgcollege dan krijg je € 100,- korting op de training van het examengesprek.

Toelating training Examengesprek Klinisch redeneren

Deze training staat open voor kandidaten die minimaal in het bezit zijn van het diploma Verpleegkunde op niveau 4 of 5 en geregistreerd zijn geweest in het BIG-register of de examens doen in het kader van diplomawaardering.

Examen BIG Herregistratie
De examentrainingen van Zorgcollege bereiden je voor op het landelijk BIG herregistratie examen.

Let op:
+ Meld je tijdig aan voor het landelijk Examen BIG Herregistratie Verpleegkundige.
+ Het examen praktijkvaardigheden en het examengesprek kan pas gedaan worden, nadat het kennisexamen met een voldoende is afgesproken.
+ De examentraining BIG herregistratie bereidt je voor op de landelijke herregistratie examens. De inschrijving en verwerking van de examens vindt plaats via www.herregistratiewetbig.nl.

Diplomawaardering
Als je de in het kader van diplomawaardering de Beroepsinhoudelijke toets gaat doen, dan is de training BIG Herregistratie Theorie en Praktijk en de training examengesprek Klinisch redereneren zeer waardevol als voorbereiding op de Beroepsinhoudelijke toets. Voor de Beroepsinhoudelijke toets geldt dat je alle examens op 1 dag uitvoert. Zie voor verdere informatie www.herregistratiewetbig.nl.

Erkend onderwijs
Zorgcollege is een crebo-geregistreerde onderwijsinstelling. Hiermee staan wij borg voor de kwaliteit en actualiteit van de bijscholing. Het lesmateriaal betrekken we van de erkende opleidingen, waardoor de bijscholing nauw aansluit op de wettelijke eisen die gelden voor het zorgvak. De bijscholingen en cursussen worden verzorgd door gekwalificeerde docenten die afkomstig zijn uit de zorgpraktijk.

Zorgcollege is lid van de Nederlandse Raad voor Trainigen en Opleidingen (NRTO). Onze bijscholingen en cursussen voldoen aan de acht kwaliteitseisen van het NRTO-Keurmerk.

Zorgcollege. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

Kosten training BIG Herregistratie Examengesprek Klinisch redeneren

De examentraining BIG herregistratie Examengesprek Klinisch redeneren kost € 295,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal dat tijdens de training wordt uitgereikt.

Heb je ook de training BIG herregistratie Theorie en Praktijk bij Zorgcollege gevolgd, dan krijg je € 100,- korting op de training Examengesprek.

Let op: in dit bedrag zijn de kosten van het landelijk examen niet inbegrepen. Aanmelding en betaling voor de examens BIG herregistratie vindt plaats via www.herregistratiewetbig.nl.

Highlights

Duur: 1 lesdag

Toelating: Diploma Verpleegkunde niveau 4 of 5

Kosten: € 295,-