Aftrekposten voor mbo-studenten in de zorg

Aan studeren zijn kosten verbonden. Dat is geen verrassing. Naast het jaarlijkse collegegeld, betaal je ook voor je studiematerialen. Dat zijn boeken, maar kunnen ook andere benodigdheden zijn zoals een verpleegjas, gereedschap of software. Het jaarlijkse totaalbedrag kan dus flink oplopen. Gelukkig zijn (een deel van) je studiekosten fiscaal aftrekbaar, tot een bedrag van maximaal €15.000,-

Lesgeld en examengeld zijn aftrekbaar voor opleidingen, cursussen en bijscholing onder begeleiding of toezicht. En het moet natuurlijk voor je beroep zijn. Voor de Belastingdienst hoef je de studie niet per se af te maken of accreditatiepunten te halen.

Er gelden wel een aantal voorwaarden en deze fiscale regeling loopt nog tot en met 2021, waarna het verdwijnt.

Belastingdienst aftrekpost voor studiekosten en scholingsuitgaven

De Belastingdienst geeft studenten de mogelijkheid studiekosten als aftrekpost op te geven tot een maximumbedrag van €15.000,- en met een drempel van €250. Dat betekent dat je dit drempelbedrag aftrekt van je totale studiekosten. Stel je totale studiekosten bedragen €5.000,-. Dan verminder je dat bedrag met het drempelbedrag van €250,-. Het bedrag dat overblijft (€4.750,-) mag je opgeven als aftrekpost bij je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Er worden wel een aantal voorwaarden gesteld aan deze regeling:

  • Je betaalt zelf je studie
  • Je hebt geen recht op studiefinanciering (geen lening, beurs of OV-abonnement)
  • Het studietraject of de opleiding is onder toezicht of begeleiding

Welke opleidingskosten zijn aftrekbaar?

Alleen de noodzakelijke scholingskosten zijn aftrekbaar:

  • Het studiegeld en examengeld
  • Boeken, instrumenten, gereedschap of software (noodzakelijke leermiddelen)

De volgende middelen worden gezien als niet noodzakelijk en zijn dus niet aftrekbaar:

  • Gemaakte reiskosten
  • Kosten voor laptop, pc, tablet etc.
  • Rente over de studieschuld

Je mag de studiekosten aftrekken in het jaar dat ze ook daadwerkelijk betaald zijn.

Wat als de werkgever een deel van de studie betaalt?

Mogelijk neemt de werkgever een deel van de studiekosten voor zijn rekening. Het deel dat je zelf betaalt mag je opgeven als aftrekpost, minus de drempel van €250,-.

Voorbeeld:

Je totale kosten bedragen €5.000,-. De werkgever betaalt de helft. Het overige bedrag van €2.500 – €250 = €2.250,- mag je opgeven bij je belastingaangifte als aftrekpost.

Hoeveel van de studiekosten en scholingskosten krijg je terug van de Belastingdienst?

Dat is afhankelijk van je inkomen, maar studenten krijgen ongeveer 30- tot 40% van de opgegeven kosten terug. Het is dus nooit zo dat alle gemaakte studiekosten vergoed worden.

Aftrek studiekosten na 2021?

Vanaf 2022 bestaat deze aftrekpost niet meer. De fiscale scholingsaftrek wordt dan vervangen door een subsidie; het persoonlijk ontwikkelbudget. Dit budget bedraagt dan nog maximaal €1.000,- per jaar. Deze subsidie heeft de naam STAP-budget gekregen en dat staat voor; Stimulans Arbeidsmarktpositie. Je vraagt dan een STAP-budget aan en als je aanvraag wordt goedgekeurd dan krijgt de opleidingsinstelling het bedrag uitbetaald. Je hoeft dus niets zelf te betalen, tenzij de studiekosten boven de € 1.000,- liggen.

De huidige fiscale regeling is dus vaak interessanter dan de nieuwe subsidie die vanaf 2022 uitgegeven wordt.

Weten hoeveel studiekosten je mag aftrekken? Vul de online aangifte in op Mijn Belastingdienst.