mbo-Verpleegkunde

De opleiding mbo-Verpleegkunde is een mbo niveau 4 opleiding. De opleiding volg je in de zorgpraktijk. Daarnaast volg je één dag per week onderwijs op school. Met ervaring in de zorg en een relevante vooropleiding ontvang je vrijstellingen, waardoor je bij Zorgcollege versneld de opleiding in 18 maanden kunt afronden.

Vanaf 1 augustus 2016 is het herziene kwalificatiedossier voor mbo opleidingen ingevoerd. Lees er meer over op de pagina over kwalificatiedossier.

Inschrijven

Het beroep van mbo-Verpleegkundige
Als mbo-Verpleegkundige ondersteun je zorgvragers op verschillende manieren. Naast persoonlijke verzorging voer je verpleegtechnische handelingen uit en begeleid je een zorgvrager bij lichamelijke, psychosociale en/of maatschappelijke vraagstukken. Je stimuleert een zorgvrager maximaal zelfredzaam te zijn en geeft voorlichting en instructie. Als verpleegkundige werk je veelal zelfstandig. Je stemt de zorg geregeld af met collega’s van verschillende disciplines zoals helpenden zorg & welzijn, verzorgenden, artsen en andere medische en sociale zorgverleners.

De beroepskracht mbo-Verpleegkundige in de VVT richt zich erop om bij kortdurende relaties de zorg uit te voeren in een vertrouwelijke sfeer. Bij langdurige zorgverleningssituaties bouw je ook een relatie op met naastbetrokkenen. De mbo_Verpleegkundige is ondersteunend aan de zorg die de zorgvrager en naastbetrokkenen uitvoeren. Zo stimuleer je de zelf- en samenredzaamheid. Als zorgprofessional sluit je je zorgverlening zo veel mogelijk aan op de wensen en gewoonten van de zorgvrager. Zo draagt je bij aan de kwaliteit van leven van de zorgvrager.

De opleiding mbo-Verpleegkunde
Als mbo-Verpleegkundige wordt opgeleid om in alle branches van de verpleging en verzorging te werken: ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. Als verpleegkundige lever je in teamverband vraaggerichte intramurale en/of ambulante en/of semimurale zorg. De werkplek is wisselend en kan ook internationaal zijn. Op de werkplek kunnen zowel de zorgvragers als hun zorgbehoeften snel veranderen. De doelgroep waaraan je zorg verleent, is zeer divers. De doelgroep bestaat onder andere uit: oudere zorgvragers met beperkte zelfzorg, waaronder psychogeriatrische en somatische zorgvragers; chronisch zieken; revaliderende zorgvragers; zorgvragers met een handicap; klinische zorgvragers; zorgvragers met psychiatrische ziektes en/of stoornissen; barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen; kinderen en jeugdigen met potentiële of feitelijke gezondheids- of bestaansdreiging.

De opleiding mbo-Verpleegkunde richt zich erop om bij kortdurende relaties de zorg uit te voeren in een vertrouwelijke sfeer. Je leert bij langdurige zorgverleningssituaties een relatie op te bouwen met naastbetrokkenen. Je leert de zelf- en samenredzaamheid te stimuleren. Je leert om de zorgverlening zo veel mogelijk aan op de wensen en gewoonten van de zorgvrager. Zo draag je bij aan de kwaliteit van leven van de zorgvrager

Leerwijze
Zorgcollege is gespecialiseerd in verkorte mbo-zorgopleidingen voor volwassenen. Praktisch vaardigheidsonderwijs combineren we met moderne themalessen. Instromende studenten hebben een relevante werkervaring en vooropleiding waardoor de lessen snel tot de kern komen. Heb je geen vooropleiding? Ook dan kun je de opleiding Combinatie Helpende Zorg en Welzijn + Verzorgende IG volgen. In kleine groepen werk je samen met studenten die op vergelijkbaar niveau deelnemen aan de opleiding verpleegkundige.

Je krijgt les van gedreven en betrokken docenten uit de zorgpraktijk. Docenten die het zorgvak verstaan. Ze zijn je metgezel, nemen je mee en laten je ervaren wat het is om als zorgprofessional te werken. Zo krijg je praktisch en dagelijks toepasbaar gereedschap waarmee je verder komt.

De praktijklokalen van Zorgcollege zijn zo ingericht dat je tijdens de opleiding mbo-Verpleegkunde alle praktijkvaardigheden en -handelingen van het beroep mbo-Verpleegkundige kunt oefenen in een realistische context.

Inhoud opleiding Verpleegkundige niveau 4
De belangrijkste onderdelen van de opleiding mbo-Verpleegkunde zijn:

+ Verpleegkunde en verpleegtechnische handelingen
+ Persoonlijke basiszorg en omgangskunde
+ Begeleiding op psychosomatisch en sociaal gebied
+ Toepassing van preventie, voorlichting, advies en instructie
+ Coördinatie, organisatie en evaluatie van de zorgverlening

Belangrijke onderwerpen tijdens de opleiding:

+ Verpleegkunde en verpleegtechnische vaardigheden/handelingen
+ Anatomie, pathologie en psychiatrie
+ Voeding
+ Acute zorg en chirurgie assistentie
+ Herkennen van ziektebeelden
+ Verpleegkundige interventies en evaluaties
+ Opstellen van een verpleegplan en rapportage
+ Wetgeving binnen de zorg en de Wet BIG
+ Vergrijzing/dementie
+ Persoonsgerichte zorg en belevingsgerichte zorg
+ Beroepshouding en kwaliteit
+ Gezondheidsvoorlichting
+ Omgangskunde, communicatie, gesprekstechnieken en reflecteren
+ EHBO/reanimatie/AED
+ Gebruik van ICT en domotica
+ Rekenen en Nederlands

Toelating opleiding mbo-Verpleegkundige 
Toelating tot de opleiding vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarbij we kijken naar je motivatie, werkervaring en vooropleiding. De opleiding mbo-Verpleegkundige is bestemd voor kandidaten met een diploma Verzorgende-IG of een vergelijkbaar diploma. Heb je al een EVC-traject Verzorgende IG niveau 3 afgesloten? Mogelijk kun je dan ook toegelaten worden tot de versnelde opleiding mbo-Verpleegkundige, mits je minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op mbo niveau 3 hebt.

Heb je een verouderd diploma? Dan kun je op www.s-bb.nl controleren op welk niveau het nu wordt geschaald.

Beroepspraktijkvorming
De opleiding draait om de beroepspraktijkvorming (BPV). De BPV vindt plaats bij de instelling waar je werkt of bij het door jou gekozen leerbedrijf. Binnen de opleiding krijg je van Zorgcollege een BPV-begeleider toegewezen. Je BPV-begeleider vormt de schakel tussen jou, het leerbedrijf en Zorgcollege.

De BPV moet plaatsvinden bij een SBB-erkend leerbedrijf. Je werk- of BPV-omgeving en doelgroep kies je zelf. Gedurende de opleiding, ben je minimaal 3 dagen per week werkzaam bij het leerbedrijf. Daarnaast heb je nog circa één dag per week nodig voor zelfstudie en ga je één dag per week naar school. Er wordt van je verwacht dat je zelf je BPV-plaats regelt. Op individuele gronden, bijvoorbeeld bij voldoende aantoonbare relevante werkervaring, kan worden afgeweken van de duur van de BPV.

Het vinden van een BPV-plaats
Voor het vinden van een erkende BPV-plaats kun je zoeken op de website www.stagemarkt.nl. Heb je bij aanvang van je opleiding nog geen geschikte BPV-plaats gevonden, bespreek dit dan zo snel mogelijk met je BPV-begeleider.

Examen  
Tijdens het theoretische deel van je versnelde opleiding Verpleegkunde, werk je in modules. Elke module wordt afgesloten met een toets of examen. De BPV-periode is opgedeeld twee fases; een ontwikkelingsgerichte fase en een examenfase.  In de ontwikkelingsgerichte fase leer je – in de praktijk – de basisvaardigheden die horen bij het vak van mbo-Verpleegkundige. Na het succesvol afsluiten van de ontwikkelingsgerichte fase, word je toegelaten tot de examenfase. De aangeleerde vaardigheden worden tijdens in fase geëxamineerd. De opleiding is succesvol afgerond als je alle toetsen en examens hebt behaald. Hierna ontvang je het diploma mbo-Verpleegkundige niveau 4 van Zorgcollege.

Het diploma mbo-Verpleegkunde van het Zorgcollege staat goed aangeschreven in het werkveld. Hiermee creëer je volop mogelijkheden om op verschillende werkgebieden aan de slag te gaan. Denk aan ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg of de gehandicaptenzorg.

Erkende onderwijsinstelling
De kwaliteit van het onderwijs is van cruciaal belang voor een onderwijsinstelling. Zorgcollege is daarom erg trots op de erkenning die verschillende organisaties hebben verleend aan de opleidingen die wij aanbieden. Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen: Vanaf 2007 is Zorgcollege erkend door de Minister van OCW voor het organiseren van middelbaar beroepsonderwijs.

Wij zijn specialist in de zorg en welzijn sector en hebben veel ervaring met het volwassenenonderwijs.

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO): Zorgcollege is aangesloten bij de belangenvereniging NRTO. Daarmee werkt zij aan de kwaliteit van het onderwijs, het onderscheidend vermogen in het opleidingsaanbod en de hoge mate van klantgerichtheid naar onze deelnemers.

NRTO
Ministerie-OWC

Kosten opleiding mbo-Verpleegkunde
De opleiding mbo-Verpleegkunde kost € 6.250, – bij éénmalige betaling. Dit is inclusief je lesgeld, je examengeld, twee herkansingen per examen en je eindgesprek. Exclusief je boekengeld; éénmalig € 300,- voor alle benodigde lesboeken, readers, werkmappen en Prove2Move boeken (praktijk).

Betalingsregelingen zijn mogelijk voor 12 termijnen (€ 573,92 per maand) of 24 termijnen (€ 312,50 per maand).

De belastingdienst vergoedt je studiekosten! 
Iedereen heeft recht op betaalbaar en gedegen beroepsonderwijs. Als je een opleiding voor jouw (toekomstige) beroep volgt dan mag je alle studiekosten hiervoor fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt alleen een drempel van € 250, -. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal.

Vergoedingen werkgever/leerbedrijf
Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. Dit kan als je gedurende de opleiding een bbl-dienstverband hebt met een door SBB-erkend leerbedrijf. Kijk voor verdere informatie en voorwaarden op de site van de belastingdienst. Een door SBB-erkend leerbedrijf in de ggz-, gehandicapten- en jeugdzorg kan aanspraak maken op het Stagefonds van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Voor de voorwaarden en werkwijze met betrekking tot het Stagefonds verwijzen wij naar www.stagefondszorg.nl.

De meerwaarde van Zorgcollege
Zorgcollege is een gespecialiseerde opleider in de zorg. Van zorgprofessionals voor zorgprofessionals. Door een uitgekiend vrijstellingenbeleid voor ervaren zorgprofessionals kan Zorgcollege haar opleiding versneld aanbieden. In tegenstelling tot andere opleiders in dit vakgebied kiest Zorgcollege ervoor om verkort, klassikaal en kleinschalig onderwijs aan te bieden door gespecialiseerde docenten uit de zorg. Dit is onze visie en manier van werken en daarmee hebben onze diploma’s een grote meerwaarde in het werkveld.

Bij BBL-opleidingen is het aanvragen van studiefinanciering niet mogelijk. Wel kun je de opleidingskosten terugontvangen via een belastingteruggaaf. Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor vermindering loonbelasting en gebruikmaken van stagefondsen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Voor werkgevers.