Dienstverlening, Helpende Zorg en Welzijn

De opleiding Dienstverlening, uitstroom Helpende Zorg en Welzijn is een mbo niveau 2 opleiding. De opleiding volg je in de zorgpraktijk. Daarnaast volg je één dag per week onderwijs op school. Met ervaring in de zorg ontvang je vrijstellingen, waardoor je versneld de opleiding in 6 maanden kunt afronden.

Vanaf 1 augustus 2016 is het herziene kwalificatiedossier voor mbo opleidingen ingevoerd, voorheen heette deze opleiding Helpende Zorg en Welzijn (HZW). Lees er meer over op de pagina kwalificatiedossier.

Inschrijven

Het beroep Dienstverlener
Als Dienstverlener ben je werkzaam in een stabiele werkomgeving. De werkzaamheden die je verricht zijn ondersteunend van aard en kunnen, afhankelijk van het type organisatie, zeer verschillend zijn. Je bent werkzaam voor een bedrijf of organisatie dat diensten verleent aan individuele zorgvragers of aan een groep zorgvragers. Dit kunnen zowel interne als externe zorgvragers zijn. Bijvoorbeeld facilitaire aanbieders, zakelijke dienstverleners, productieomgevingen, recreatiebedrijven, zwembaden, (attractie)parken, (semi) overheidsinstellingen, zorginstellingen, buurthuizen, kinderopvang, groepsaccommodaties, indoor- en outdoorcentra, sportverenigingen en sportaccommodaties. De doelgroep waarmee je te maken hebt is erg divers en varieert in leeftijd, cultuur, leefstijl en maatschappelijke positie.

Het diploma Dienstverlening, kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) van Zorgcollege staat goed aangeschreven in het werkveld. Met ons diploma heb je volop mogelijkheden om op verschillende werkgebieden in de zorg aan de slag te gaan. Denk aan verpleeg- en verzorgingstehuizen, de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg of een welzijnsinstelling.

Als beroepsbeoefenaar Dienstverlening ondersteun je cliënten op diverse manieren. Naast persoonlijke verzorging begeleid je hen bij wonen en welzijn. Je creëert een fijne woonomgeving voor de zorgvrager waar hij of zij zich thuis voelt. Je ondersteunt hem of haar bij de keuze van activiteiten en het vervoer. Ook help je collega’s bij het organiseren van activiteiten zoals spel, recreatie en educatie.

Bij al je taken werk je vanuit de gedachte dat de zorgvrager zelf de regie wil voeren over zijn of haar leven. Afhankelijk van de situatie geef je daarbij de juiste, noodzakelijke ondersteuning. Op basis van een vastgesteld zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan stel je een planning op van jouw werkzaamheden. Op basis van die planning heb je regelmatig werkoverleg met collega’s, mantelzorgers en/of wettelijke vertegenwoordigers van de zorgvrager.

De opleiding Dienstverlening 
De opleiding facilitaire dienstverlening levert een bijdrage aan het primaire proces binnen bedrijven en organisaties. Als beroepskracht heb je oog voor dienstverlening, hospitality, gebouw en omgeving en kun je snel schakelen tussen deze onderdelen van het werk. Je leert flexibel in te spelen op wisselende situaties. Met een dienstverlenende instelling ontzorgt je interne en externe betrokkenen van een organisatie/bedrijf. De medewerker facilitaire dienstverlening staat ten dienste van het primaire proces van een organisatie en draagt op deze manier indirect bij aan het resultaat van de organisatie. De medewerker facilitaire dienstverlening kan werkzaam zijn in diverse werkomgevingen en kan verschillende diensten verlenen.

De belangrijkste onderdelen van de opleiding Dienstverlening, uitstroom Helpende Zorg en Welzijn zijn:

+ Ondersteuning geven bij huishouden en persoonlijke verzorging
+ Begeleiden en ondersteunen bij wonen, recreëren en sociale activiteiten
+ Ondersteuning geven op emotioneel gebied en helpen bij zelfredzaamheid
+ Assisteren bij het werk van groepsbegeleiders
+ Het maken van werkplanningen

Belangrijke onderwerpen daarbij:

+ Wetgeving binnen de zorg
+ Algemene dagelijkse verzorging
+ Til- en verplaatsingstechnieken
+ Herkennen van ziektebeelden
+ Omgangskunde, communicatie en reflectie
+ Signaleren en observeren
+ EHBO en reanimatie
+ Rekenen en Nederlands

Leerwijze
Zorgcollege is gespecialiseerd in versnelde zorgopleidingen voor zorgprofessionals. Praktisch vaardigheidsonderwijs combineren we met moderne themalessen. Instromende studenten hebben een relevante werkervaring en vooropleiding waardoor de lessen snel tot de kern komen. Heb je geen vooropleiding? Ook dan kun je deze opleiding volgen. In kleine groepen werk je samen met studenten die op vergelijkbaar niveau deelnemen aan de opleiding.

Je krijgt les van gedreven en betrokken docenten uit de zorgpraktijk. Docenten die het zorgvak verstaan. Ze zijn je metgezel, nemen je mee en laten je ervaren wat het is om als zorgprofessional te werken. Zo krijg je praktisch en dagelijks toepasbaar gereedschap waarmee je verder komt.

De praktijklokalen van Zorgcollege zijn zo ingericht dat je tijdens de opleiding alle praktijkvaardigheden en -handelingen van de helpende zorg en welzijn kunt oefenen in een realistische context.

Toelating opleiding Dienstverlening
Toelating tot de opleiding vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarbij we kijken naar je motivatie, werkervaring en vooropleiding. De opleiding Dienstverlening, kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 verkort is bestemd voor kandidaten die kort werkzaam zijn in de zorg en graag een basisberoepsopleiding willen afronden. Heb je een verouderd diploma Helpende? Dan kun je op de website van SBB controleren op welk niveau het nu wordt geschaald.

Voor toelating tot de opleiding Dienstverlening, kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn, kijken we – naast je vooropleiding – naar jouw levens- en werkervaring. Wat jij in je leven gedaan hebt zien we als waardevol en als bruikbare aanvulling op de opleiding. Tijdens het intakegesprek komen jouw motivatie, persoonlijkheid, werkervaring en behaalde diploma’s aan bod.

Beroepspraktijkvorming
De opleiding draait om de beroepspraktijkvorming (BPV). De BPV vindt plaats bij de instelling waar je werkt of bij het door jou gekozen leerbedrijf. Binnen de opleiding krijg je van Zorgcollege een BPV-begeleider toegewezen. Je BPV-begeleider vormt de schakel tussen jou, het leerbedrijf en Zorgcollege.

De BPV moet plaatsvinden bij een SBB-erkend leerbedrijf. Je werk- of BPV-omgeving en doelgroep kies je zelf. Gedurende de opleiding van een half jaar, ben je minimaal 2 dagen per week werkzaam bij een leerbedrijf. Daarnaast heb je nog circa één dag per week nodig voor zelfstudie en ga je één dag per week naar school. Er wordt van je verwacht dat je zelf je BPV-plaats regelt. Op individuele gronden, bijvoorbeeld bij voldoende aantoonbare relevante werkervaring, kan worden afgeweken van de duur van de BPV.

Het vinden van een BPV-plaats
Voor het vinden van een erkende BPV-plaats kun je zoeken op de website www.stagemarkt.nl. Heb je bij aanvang van je opleiding nog geen geschikte BPV-plaats gevonden, bespreek dit dan zo snel mogelijk met je BPV-begeleider.

Examen opleiding Dienstverlening
Tijdens het theoretische deel van je versnelde opleiding Dienstverlening, Helpende Zorg en Welzijn werk je in modules. Elke module wordt afgesloten met een toets of examen.

De BPV-periode is opgedeeld twee fases; een ontwikkelingsgerichte fase en een examenfase.  In de ontwikkelingsgerichte fase leer je – in de praktijk – de basisvaardigheden die horen bij het vak van Dienstverlening, Helpende Zorg en Welzijn. Na het succesvol afsluiten van de ontwikkelingsgerichte fase, word je toegelaten tot de examenfase. De aangeleerde vaardigheden worden tijdens in fase geëxamineerd. De opleiding is succesvol afgerond als je alle toetsen en examens hebt behaald. Hierna ontvang je het diploma Dienstverlening, Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 van Zorgcollege.

Erkende onderwijsinstelling
De kwaliteit van het onderwijs is van cruciaal belang voor een onderwijsinstelling. Zorgcollege is daarom erg trots op de erkenning die verschillende organisaties hebben verleend aan de opleidingen die wij aanbieden. Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen: Vanaf 2007 is Zorgcollege erkend door de Minister van OCW voor het organiseren van middelbaar beroepsonderwijs.

Wij zijn specialist in de gezondheidszorg en hebben veel ervaring met zorgonderwijs voor volwassenen.

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO): Zorgcollege is aangesloten bij de belangenvereniging NRTO. Daarmee werkt zij aan de kwaliteit van het onderwijs, het onderscheidend vermogen in het opleidingsaanbod en de hoge mate van klantgerichtheid naar onze deelnemers.

NRTO
Ministerie-OWC
[/vc_column_text]
 • Startdatum Woensdag 06 september 2017
  Locatie Zorgcollege Rotterdam
  Adres Mariniersweg 261
  Postcode & Plaats 3011NM Rotterdam
  Kaart Bekijk locatie op de kaart
  Inschrijven
 • Startdatum Dinsdag 12 september 2017
  Locatie Zorgcollege Amsterdam
  Adres Kleine Wittenburgerstraat 201
  Postcode & Plaats 1018 LT Amsterdam
  Kaart Bekijk locatie op de kaart
  Inschrijven

 Kosten opleiding Dienstverlening, uitstroom Helpende Zorg en Welzijn
De opleiding Dienstverlening, kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn kost € 1.995, – bij éénmalige betaling. Dit is inclusief je lesgeld, je examengeld, twee herkansingen per examen en je eindgesprek. Exclusief je boekengeld; eenmalig € 75,- voor alle benodigde lesboeken, readers, werkmappen en BPV-materiaal.

Betalingsregelingen zijn mogelijk voor 12 termijnen (€ 182,88 per maand) .

De belastingdienst vergoedt je studiekosten! 
Iedereen heeft recht op betaalbaar en gedegen beroepsonderwijs. Als je een opleiding voor jouw (toekomstige) beroep volgt dan mag je alle studiekosten hiervoor fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt alleen een drempel van € 250, -. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal.

Vergoedingen werkgever/leerbedrijf
Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor afdrachtvermindering loonbelasting. Dit kan als je gedurende de opleiding een bbl-dienstverband hebt met een door SBB-erkend leerbedrijf. Kijk voor verdere informatie en voorwaarden op de site van de belastingdienst. Een door SBB-erkend leerbedrijf in de ggz-, gehandicapten- en jeugdzorg kan aanspraak maken op het stagefonds. Voor de voorwaarden en werkwijze met betrekking tot het stagefonds verwijzen wij naar www.stagefondszorg.nl.

De meerwaarde van Zorgcollege
Zorgcollege is een gespecialiseerde opleider in de zorg. Van zorgprofessionals voor zorgprofessionals. Door een uitgekiend vrijstellingenbeleid voor ervaren zorgprofessionals kan Zorgcollege haar opleiding versneld aanbieden. In tegenstelling tot andere opleiders in dit vakgebied kiest het Zorgcollege ervoor om versneld, klassikaal en kleinschalig onderwijs aan te bieden door ervaren docenten uit het werkveld. Dit is onze visie en manier van werken en daarmee hebben onze diploma’s een meerwaarde in het werkveld.

Bij bbl-opleidingen is het aanvragen van studiefinanciering niet mogelijk. Wel kun je het grootste deel de opleidingskosten terugkrijgen in de vorm van een belastingteruggave van de belastingdienst. Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en gebruik maken van stagefondsen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Voor werkgevers.